Rôl Cymru wrth reoli llygredd plastig

gan David Clubb | Mehefin 10, 2019

Rôl Cymru mewn llygredd plastig

Mae Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig y Cynulliad Cenedlaethol wedi cyhoeddi adroddiad ar lygredd plastig. Mae’n gwneud deuddeg argymhelliad i Lywodraeth Cymru ar ffyrdd o wella ein perfformiad amgylcheddol, gan gynnwys:

  • Deddfwriaeth i gyfyngu microplastigion
  • Creu strategaeth 10 mlynedd gyda’r nod o leihau llygredd plastig
  • Gweithredu cynllun cyfrifoldeb cynhyrchydd estynedig ar gyfer plastig
  • Gweithredu Cynllun Dychwelyd Adnau

Gwahoddwyd ein partner, David Clubb, i Radio Cymru i drafod argymhellion yr adroddiad. Mae’r recordiad, gan gynnwys cyfieithiad Saesneg, isod

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ymrwymo i gynaliadwyedd

Mae Afallen yn falch o gefnogi a hyrwyddo ffyrdd ffynhonnell agored, lleol, amgylcheddol a moesegol o wneud busnes. Mae'r ymrwymiad hwn yn ychwanegu gwerth i'n partneriaid, ein rhanddeiliaid a'r gymdeithas ehangach.

Aros yn gysylltiedig

Ymunwch â'n rhestr bostio am ddiweddariadau ar ein gweithgaredd

Cymdeithasol

Twitter  LinkedIn  PixelFed mastodon YouTube  

Ffonia ni

Tel: +44 7516 314791