Llygredd plastig yng Nghymru

Mae David Clubb, Partner Afallen, yn siarad am llygredd plastig ar Radio Cymru

Rôl Cymru mewn llygredd plastig

Mae Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig y Cynulliad Cenedlaethol wedi cyhoeddi adroddiad ar lygredd plastig. Mae’n gwneud deuddeg argymhelliad i Lywodraeth Cymru ar ffyrdd o wella ein perfformiad amgylcheddol, gan gynnwys:

  • Deddfwriaeth i gyfyngu microplastigion
  • Creu strategaeth 10 mlynedd gyda’r nod o leihau llygredd plastig
  • Gweithredu cynllun cyfrifoldeb cynhyrchydd estynedig ar gyfer plastig
  • Gweithredu Cynllun Dychwelyd Adnau

Gwahoddwyd ein partner, David Clubb, i Radio Cymru i drafod argymhellion yr adroddiad. Mae’r recordiad, gan gynnwys cyfieithiad Saesneg, isod

Leave a Reply

X