A woman in a street with lights coming out from her sides in the shape of wings

Ein gwefan newydd

Rydym wedi diweddaru ein gwefan i’w gwneud yn fwy hygyrch, yn fwy cyfeillgar i breifatrwydd ac yn llai trwm o ran cod

Dechrau newydd

Dechreuais ddatblygu gwefan Afallen gyntaf ym mis Hydref 2018, gan ein bod yn dechrau symud o gysyniad ein Partneriaeth, i realiti cyfleu ein syniadau i’r byd.

Yn 2018 roedd yr opsiynau ar gyfer creu gwefannau cain ychydig yn llai na heddiw. Roedd y swyddogaeth sylfaenol wordpress yn ei gwneud hi’n anodd cynhyrchu agweddau pwrpasol ar ddylunio, felly gwnaethom ddewis defnyddio thema fasnachol.

Ymlaen yn gyflym i 2020, ac mae nifer o bethau wedi newid, ym myd dylunio gwe, ond hefyd yn ehangach yn ein dealltwriaeth o faterion sy’n ymwneud â chyfalafiaeth a phreifatrwydd gwyliadwriaeth.

Yn sicr, nid yw’r system rheoli cynnwys WordPress newydd – Gutenberg – wedi bod heb ei beirniaid; ond mae’r iteriad diweddaraf yn caniatáu ar gyfer dylunio arfer a llusgo ymarferoldeb math llusgo, mewn ffordd sy’n caniatáu inni adlewyrchu dyluniad ein gwefan flaenorol, ond gyda sylfaen cod llawer is.

Ein hen wefan; 14 mis o gynrychiolaeth ymddiriedus

Preifatrwydd, gwyliadwriaeth a gwe cyfollwng

Yn y 18 mis ers lansio ein gwefan gyntaf, rydym wedi dod yn llawer mwy ymwybodol o’r materion sy’n ymwneud â chloddio data, ac i ba raddau y mae corfforaethau mawr yn casglu (ac yn defnyddio) data arnom fel unigolion.

Gellir defnyddio’r wybodaeth hon mewn ffyrdd diegwyddor i ficro-dargedu unigolion, mewn rhai achosion â chamwybodaeth er mwyn ceisio deisyfu gweithredoedd fel pleidleisio dros ganlyniad penodol neu ymgeisydd.

Trwy ddefnyddio rhywbeth mor ddiniwed â Google Analytics, mae sefydliadau’n helpu i gynnal a chryfhau gallu sefydliadau preifat i ddylanwadu a chyfeirio ein disgwrs cyhoeddus – a hyd yn oed ein bwriadau pleidleisio.

Dyna pam na ddaethoch o hyd i unrhyw god olrhain ar ein gwefan. Mewn gwirionedd, ni wnaethom erioed newid yr hyn yr oeddem yn ei wneud yn seiliedig ar ein dadansoddeg beth bynnag, felly ni fydd unrhyw effaith ar ein gweithrediadau. Ond bydd gostyngiad minwscule yn y data y mae Google – ac eraill – yn gallu ei gasglu, o ganlyniad i’ch ymweliad yma heddiw.

Mae’r erthygl hon yng nghylchgrawn The Atlantic yn disgrifio’r duedd bryderus o ddefnyddio data wedi’i gynaeafu i geisio lledaenu gwybodaeth anghywir yn yr Unol Daleithiau; mae’n duedd a welwn hefyd yn y DU.

Hygyrchedd

Mae dau welliant pwysig arall sy’n codi o’n newid thema.

Yn gyntaf, mae ein gwefan bellach yn fwy hygyrch. Er nad yw’n berffaith, mae’n llawer haws llywio a darllen, oherwydd rydym wedi dosbarthu criw o god a oedd yn angenrheidiol i greu a gosod yr elfennau a oedd yn rhan o’n gwefan flaenorol.

Y fantais arall yw bod y wefan bellach yn gallu allbwn postiadau blog newydd yn awtomatig i’r Fediverse, trwy’r ategyn Activitypub.

Hynny yw, bydd pob un o’n swyddi yn canfod ei ffordd i gynulleidfa fyd-eang (o bosibl) trwy Mastodon a rhwydweithiau ffederal eraill – a fydd yn ein helpu i gyrraedd, a dylanwadu ar bobl ym mhobman.

Felly – croeso cynnes iawn i’n gwefan newydd. Ac os ydych chi am ddarganfod mwy am pam rydyn ni’n gwneud y pethau rydyn ni’n eu gwneud, edrychwch ar ein gwerthoedd, neu gwrdd â ni dros goffi i siarad am sut gallwn ni eich helpu chi i weithredu cynaliadwyedd a lles.

A picture showing different federated platforms as circles upon a background of an atlas
Rhai o gydrannau’r

Leave a Reply

X