Logo of the Natwest Business Accelerator

Cyflymu cynaliadwyedd

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi ein bod wedi llwyddo i sicrhau lle yn y garfan nesaf o gwmnïau ar gyfer Cyflymydd Entrepreneur Natwest.

Mae’r broses gystadleuol hon yn gwobrwyo cwmnïau gydag ystod o wasanaethau cymorth a all helpu i gyflymu eu datblygiad. Roedd y broses ymgeisio yn cynnwys ffurflen gais, cyfweliad, a chyflwyno ‘elevator pitch’ 60 eiliad.

Rydym yn hynod awyddus i ddefnyddio ein harbenigedd mewn cynaliadwyedd i helpu i ddylanwadu ar aelodau eraill carfan Ebrill 2020 i gyfeiriad mwy cynaliadwy – yn ogystal â ninnau’n elwa o gymysgu â grŵp amrywiol iawn o fusnesau cychwynnol.

Mae’r lleoliad am chwe mis, gydag estyniad arall o chwe mis yn bosibl, o dan delerau cystadleuol gyda’r holl ymgeiswyr newydd a newydd.

Rydyn ni’n gyffrous iawn i ddysgu, a rhannu ein sgiliau ein hunain. Gwyliwch y gofod hwn i gael ein myfyrdodau ar sut rydyn ni wedi elwa o’r gefnogaeth!

Leave a Reply

X