Stylised car with luggage on top

Norwy ar y blaen ar gerbydau trydan

Mae Asiantaeth yr Amgylchedd Ewropeaidd wedi diweddaru ei data ar nifer y cerbydau trydan newydd a brynwyd yn Ewrop. Pan gaiff ei ddadansoddi fel cyfran o gyfanswm y ceir, Norwy yw’r arweinydd y tu allan ac allan.

A graph showing proportion of cars sold by electric vehicle in Europe

Mae’r DU yn chwaraewr canol y tabl, ond mae hyn yn cuddio amrywiadau mawr iawn yn ôl gwlad. Mae Gogledd Iwerddon a Chymru ill dau yn cael eu gwasanaethu’n wael gan seilwaith gwefr gyflym, sy’n effeithio’n sylweddol ar ddefnydd lleol, a thueddiad defnyddwyr cerbydau trydan i dreulio amser (yn enwedig ar wyliau) yn y gwledydd hynny.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cydnabod hyn fel mater, ac wedi addo cyllid i wella’r ddarpariaeth ar gyfer codi tâl cyflym (ac eraill) yng Nghymru.

Leave a Reply

X