Hiraeth Energy; gwreiddio cyfran gymunedol mewn ynni

Hiraeth Energy; gwreiddio cyfran gymunedol mewn ynni

Rydym yn falch iawn o weld bod Hiraeth Energy yn mynd i bartneru â chwmni gwynt Magnora o Norwy i gyd-ddatblygu dau brosiect gwynt arnofiol yn y Môr Celtaidd.

Wrth gwrs, byddem yn dweud hynny; Mae Afallen yn Bartner yn Hiraeth Energy, ac rydym wedi bod yn gweithio ochr yn ochr ag aelodau eraill y tîm i geisio gwireddu’r prosiectau.

O’r dechrau, roedden ni eisiau gwneud rhywbeth gwahanol. Roeddem am fod yn rhan o dîm sydd wedi’i leoli yng Nghymru sydd i gyd ag ymrwymiad personol i wneud y mwyaf o fanteision y prosiectau i Gymru.

Mae hynny’n golygu:

  • Sicrhau bod cyfran 10% o’r ddau brosiect yn eiddo ar ran pobl Cymru gan Gwmni Budd Cymunedol cofrestredig (neu gyfwerth)
  • Gweithio gyda phartneriaid ar draws y gadwyn gyflenwi i wneud y mwyaf o’r cyfleoedd i gwmnïau, mawr a bach, ledled Cymru
  • Ceisio deall a lliniaru effaith amgylcheddol debygol a gweithio mor agos â phosibl gyda sefydliadau amgylcheddol i lunio’r prosiectau

Rydym yn falch iawn bod Hiraeth Energy wedi cadw’n driw i’r ymrwymiadau hynny. Rydym yr un mor hapus bod Magnora yn deall y rhesymau pam ein bod eisiau sicrhau’r buddion mwyaf posibl i Gymru, ac yn gefnogol iawn i’r dull hwn.

Byddem wrth ein bodd yn gweld Hiraeth Energy yn datblygu eu prosiectau gwynt arnofiol yn llwyddiannus, ac yna’n ystyried prosiectau Cymreig y dyfodol – bob tro yn herio eu hunain ac eraill i gynyddu’r gyfran sy’n eiddo i’r gymuned. Fodd bynnag, mae’n debyg bod hynny’n ffordd deg i ffwrdd eto. Am y tro, rydyn ni’n hapus i ddathlu’r cam nesaf hwn mewn perchnogaeth gymunedol o brosiectau ynni yng Nghymru!

, ,