Afallen yn croesawu Partner newydd i gyflymu twf yn y sector ynni

Afallen yn croesawu Partner newydd i gyflymu twf yn y sector ynni

Mae Afallen wedi ehangu ei bartneriaeth i gynnwys ynni adnewyddadwy a chwmni ymgynghori datblygu alltraeth Venn Associates.

Mae’r penodiad yn rhan o strategaeth twf parhaus Afallen. Venn Associates yw’r Partner newydd cyntaf ers sefydlu’r cwmni yn 2018.

Wrth sôn am y penodiad, dywedodd Joseph Kidd, sylfaenydd Venn Associates:

“Rwyf wrth fy modd bod Venn Associates wedi ymuno â thîm Afallen ar ôl gweithio gyda nhw ar nifer o brosiectau cynaliadwyedd ac ynni adnewyddadwy dros y blynyddoedd diwethaf. Rwy’n edrych ymlaen at fod yn rhan o dîm blaengar, sy’n canolbwyntio ar helpu Cymru i gyflawni ei huchelgeisiau sero net a sicrhau’r gwerth mwyaf posibl i Gymru.”

Bydd Joseph yn ymuno â’r tri Phartner presennol, Mari Arthur, David Clubb a Peter Trott i gryfhau partneriaeth gynaliadwyedd arweiniol Cymru. Daw Joseph â chyfoeth o brofiad o ddatblygu prosiectau a rheoli prosiectau, yn ogystal ag arbenigedd sylweddol yn y sector ynni adnewyddadwy ar y môr yng Nghymru.

Bydd ychwanegu Venn Associates hefyd yn ehangu rhwydwaith Afallen o gymdeithion a phresenoldeb ledled Cymru. Mae Afallen yn gweithio ledled Cymru gyda thîm o gymdeithion sy’n arwain yn eu sectorau eu hunain, gan gadw elw’n lleol a helpu i gadw pobl fedrus i weithio ar brosiectau yng Nghymru.

Mae Peter Trott yn teimlo y bydd Venn Associates yn ychwanegu gwerth at gleientiaid a phrosiectau presennol yn enwedig gwaith ar ddatgarboneiddio:

“Nod Afallen yw cadw gwaith, sgiliau ac elw yng Nghymru a helpu i dyfu economïau cryfach ar draws pob rhanbarth. Rydym wedi mynd o nerth i nerth dros y tair blynedd diwethaf a bydd ehangu i gynnwys Partner newydd yn golygu hyd yn oed mwy o gyfleoedd i Gymru.”

Ychwanegodd Mari Arthur:

“Mae cael partner newydd i ymuno â ni o sector newydd a chyffrous yn teimlo fel hwb gwirioneddol i Afallen. Edrychwn am arfer gorau byd-eang ac arloesedd i gryfhau’r hyn a wnawn yng Nghymru ac mae Venn yn dod ag ystod o gysylltiadau a phrofiad cenedlaethol a rhyngwladol i gryfhau ein tîm a’n gwaith; ein helpu i ddatblygu ffyrdd newydd o wneud Cymru hyd yn oed yn fwy cynaliadwy.”

, , ,