Cyflwyno Katie!

Shwmae, Katie ydw i, a dwi’n gyffrous i ddechrau fy interniaeth yn Afallen!

Rwyf ar hyn o bryd yn cwblhau fy MSc Cymdeithas, Amgylchedd a Newid Byd-eang ym Mhrifysgol Abertawe. Mae’r cwrs hwn wedi fy ngalluogi i weld yr amgylchedd trwy lens wleidyddol, gymdeithasol ac economaidd.

Rwy’n dod yn wreiddiol o Ferthyr Tudful ond wedi byw yn Abertawe ers 2017 pan ddechreuais fy ngradd israddedig ym Mhrifysgol Abertawe. Ar ôl graddio gyda gradd Daearyddiaeth cefais fy ethol yn Swyddog Materion Cymreig ac yna’n Llywydd Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe. Roedd yn gorwynt o brofiadau amrywiol sydd wedi helpu i siapio’r person ydw i heddiw. Yma y cefais fy swydd ymddiriedolwr cyntaf fel cadeirydd y bwrdd ac ers hynny rwyf wedi mynd ymlaen i fod yn ymddiriedolwr Cymdeithas Lysieuol y DU, Cyfarwyddwr yr Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol ac yn aelod o Fwrdd Rhyngwladol yr Urdd.

Fel y gwelwch mai’n siŵr, rwy’n unigolyn uchelgeisiol gyda llawer o ‘hetiau’ gyrfa! Rydw i wedi cynhyrchu fy mhodlediad dwyieithog fy hun, wedi creu cynnwys iechyd meddwl cyfrwng Cymraeg ar gyfer Myf.Cymru, wedi astudio cwrs byr ar gysylltiadau rhyngwladol yn Barcelona, ac wedi gwirfoddoli mewn pentref gwledig yn Fiji.

Dyfarnwyd Gwobr Terry Fenge i mi gan Fwrdd Arholwyr yr Adran Ddaearyddiaeth ym Mhrifysgol Abertawe am ddangos yr ymrwymiad mwyaf i gyfiawnder cymdeithasol ac amgylcheddol, yn ogystal â dod yn bumed yng Ngwobr Gweithgor Hil, Diwylliant a Chydraddoldeb y Gymdeithas Ddaearyddol Frenhinol ar gyfer Traethodau Hir Israddedig. Teitl fy nhraethawd hir oedd “Astudiaeth ar yr hunaniaethau lluosog a grëwyd mewn cymunedau fegan”, sy’n aros i gael ei chyhoeddi yn y Swansea Geographer.

Mae fy hobïau yn cynnwys nofio dŵr gwyllt, DJo, yoga, a cherdded fy nghi Reggie!