Logo SQMAS, gyda'r geiriau 'cynllun archwilio rheoli ansawdd cyflenwyr' oddi tano