Rydym yn partneriaeth ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol

Fersiwn fer: Rydym ni’n helpu pobl i wneud penderfyniadau gwell cynaliadwy.

Fersiwn hirach: Rydym yn partneriaeth ar gyfer cenedlauthau’r dyfodol, gan ychwanegu gwerth i’n cleientiaid trwy ddefnyddio ymagwedd seiliedig ar dystiolaeth i gefnogi cymunedau a menter gynaliadwy.

Ein partneriaid

Mari Arthur

Mari Arthur

Ymgysylltu â rhanddeiliaid; marchnata; cyfathrebu

  Twitter  LinkedIn

Mae Mari yn arbenigwr mewn marchnata, cyfathrebu a datblygu busnes. Mae ganddo brofiad sylweddol mewn addysg a chynaliadwyedd, ac roedd yn aelod allweddol o’r tîm a ddechreuodd y broses sy’n dod i ben yn Neddf Lles y Dyfodol.

Mae Mari yn Cyfarwyddwraig Cynnal Cymru.

Dr David Clubb

Dr David Clubb

Strategaeth ddigidol, rheoli digwyddiadau, ynni cynaliadwy

  Twitter  LinkedIn  Instagram  Telegram  Medium  Medium  mastodon

Tel: +44 7516 314791

Mae David yn arbenigwr mewn strategaeth ddigidol a chyfathrebu, gyda bron ddwy degawd o brofiad yn y sector ynni adnewyddadwy.

Mae David yn aelod o fwrdd Sefydliad Materion Cymreig a Chadeirydd y grŵp cyfathrebu ar gyfer Menywod yn STEM. Bu’n Gyfarwyddwr RenewableUK Cymru yn flaenorol, ac mae’n arbenigwr mewn materion cyhoeddus, rheoli digwyddiadau a marchnata digidol.

Peter Trott

Peter Trott

Entrepreneuriaeth; llywodraethu; seilwaith

  LinkedIn

Mae Peter yn arloeswr o’r sector data symudol ac mae wedi gweithio yn y sector TGCh ers dros 25 mlynedd ac mae’n gweithio fel hyfforddwr i fusnesau twf uchel a thwf uchel. Mae’n datblygu ei arfer mewn systemau deallus, monitro a rheoli amgylcheddol, arloesi technolegol, gwyddoniaeth dinasyddion, perchnogaeth data lleol a defnyddio isadeiledd telathrebu ar gyfer canlyniadau gwydnwch, lles a chynaliadwyedd.

Mae Peter yn Gadeirydd Ymddiriedolwyr Cyngor ar Bopeth Caerdydd a’r Fro, Is-gadeirydd Cyngor ar Bopeth Cymru ac yn eistedd ar y gronfa fuddsoddi Cronfa Twf Busnesau Cymdeithasol Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru.

Ein henw

Mae’r goeden afal yn llawn symbolaeth, yn chwedlonol a chyfoes.

Dewisasom Afallen fel enw ein partneriaeth oherwydd ei gysylltiadau â chynaliadwyedd, adnewyddu, a chyda darparu maeth a daion.

Mae gan y gair gymdeithas gyfoethog â llenyddiaeth Gymraeg. Er enghraifft, mae Afallennau yn gerdd naratif Cymreig o’r 12fed ganrif sy’n delio â Myrddin Wyllt – Merlin a elwir yn fwy cyffredin, y chwedl chwedlonol sy’n gysylltiedig â chwedl King Arthur.

Ymrwymo i gynaliadwyedd

Mae Afallen yn falch o gefnogi a hyrwyddo ffyrdd ffynhonnell agored, lleol, amgylcheddol a moesegol o wneud busnes. Mae'r ymrwymiad hwn yn ychwanegu gwerth i'n partneriaid, ein rhanddeiliaid a'r gymdeithas ehangach.

Aros yn gysylltiedig

Ymunwch â'n rhestr bostio am ddiweddariadau ar ein gweithgaredd

Cymdeithasol

Twitter  LinkedIn  PixelFed mastodon YouTube  

Ffonia ni

Tel: +44 7516 314791