Radio Cymru: David Clubb yn trafod llygredd aer

Cyfwelwyd ein Partner, David Clubb, ar Radio Cymru ynghylch effeithiau llygredd aer, ac am yr hyn y gellid ac y dylid ei wneud yn ei gylch.

X