Radio Cymru: David Clubb yn trafod effeithlonrwydd ynni

Cafodd ein Partner, David Clubb, ei gyfweld ddoe gan BBC Radio Cymru ynghylch cynigion Llywodraeth Cymru ar gyfer gwella effeithlonrwydd ynni mewn adeiladau newydd yng Nghymru. Mae’n gam nesaf defnyddiol, ond 10 mlynedd yn rhy hwyr – ac nid yw’n mynd i’r afael o gwbl รข’r cynnydd mewn problemau gwresogi y mae hafau’n debygol o’u nodi i drigolion Cymru.

X