Astudiaeth achos: gwerthusiad prosiect Cronfa Adnewyddu Cymunedol

Cleient: Y Ganolfan Entrepreneuriaeth AffricanaiddSector: Cymuned CyflwyniadRoedd angen i’r CEA gaffael gwerthuswr allanol cymwys ar gyfer eu prosiect Cronfa Adnewyddu Cymunedol. Roeddem yn gallu cynhyrchu gwerthusiad cynhwysfawr o dan amserlenni tynn iawn. Y briff Roedd y prosiect CAC angen tystiolaeth ansoddol a meintiol i gefnogi casgliadau ynghylch a oedd y prosiect wedi’i gyflawni i’r safon … Continue reading Astudiaeth achos: gwerthusiad prosiect Cronfa Adnewyddu Cymunedol