Astudiaeth achos: marchnadoedd ynni lleol craff

Cleient: Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent/ Llywodraeth Cymru
Sector: Ynni clyfar
Dolen: Gwefan

Roedd Afallen yn rhan o gonsortiwm yn arddangos ffyrdd o chwyldroi marchnadoedd lleol, cysyniad a oedd yn cynnig dod â chynhyrchwyr a defnyddwyr ynni ynghyd a lleihau biliau i bawb.

Nod ein hymagwedd oedd hybu effeithlonrwydd ynni ac ynni adnewyddadwy, a gostwng prisiau ynni

Y briff

Ymunodd Afallen â thri phartner technegol arall wrth ymateb i friff ar gyfer y Fenter Ymchwil Busnesau Bach. Cawsom y dasg o ddangos sut y gallai gwahanol atebion technolegol gydweithio i wella’r defnydd o ynni adnewyddadwy, a gwneud cyfraniad at leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr ar gyfer yr awdurdod lleol.


Yr ateb

Roedd Afallen yn aelod allweddol o dîm, yn cefnogi modelu economaidd ar effaith cynnydd mawr mewn cynhyrchu ynni adnewyddadwy, gan wneud cysylltiadau dwys rhwng technoleg a pholisi, a manylu ar yr ymgysylltiad cymunedol sy’n angenrheidiol ar gyfer defnyddio systemau lleihau galw am ynni ar gyfer unedau diwydiannol yn y dyfodol.