Astudiaeth achos: marchnadoedd ynni lleol craff

Cleient: Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent/ Llywodraeth CymruSector: Ynni clyfarDolen: Gwefan Roedd Afallen yn rhan o gonsortiwm yn arddangos ffyrdd o chwyldroi marchnadoedd lleol, cysyniad a oedd yn cynnig dod â chynhyrchwyr a defnyddwyr ynni ynghyd a lleihau biliau i bawb. Y briff Ymunodd Afallen â thri phartner technegol arall wrth ymateb i friff ar … Continue reading Astudiaeth achos: marchnadoedd ynni lleol craff