Category: Bancio

  • Bancio da

    Bancio da

    Mae Afallen yn sefydliad sy’n seiliedig ar werthoedd. Rydyn ni am newid y byd er gwell, ac er mwyn gweithredu’n gyfan gwbl, mae hynny’n golygu – lle bynnag y bo’n bosibl – y mae angen i’r gwasanaethau a gawn ni adlewyrchu ein gwerthoedd.