Category: Caffael

  • Cerdded y daith gerdded (cynaliadwyedd)

    Cerdded y daith gerdded (cynaliadwyedd)

    Fe wnaethon ni sefydlu Afallen ym mis Hydref 2018 wedi’i seilio ar set o werthoedd. Roeddem am i Afallen fod yn ymgorfforiad o’n hymrwymiadau personol i weld Cymru yn cyflawni ei photensial fel gwlad gynaliadwy, gan ddangos ffyrdd ymarferol o wella’r ffordd yr ydym yn byw, mewn ffordd sy’n cyfoethogi pob dinesydd ac yn cefnogi…

  • Bancio da

    Bancio da

    Mae Afallen yn sefydliad sy’n seiliedig ar werthoedd. Rydyn ni am newid y byd er gwell, ac er mwyn gweithredu’n gyfan gwbl, mae hynny’n golygu – lle bynnag y bo’n bosibl – y mae angen i’r gwasanaethau a gawn ni adlewyrchu ein gwerthoedd.