Category: Uncategorized @cy

 • Afallen yn croesawu Partner newydd i gyflymu twf yn y sector ynni

  Afallen yn croesawu Partner newydd i gyflymu twf yn y sector ynni

  Mae Afallen wedi ehangu ei bartneriaeth i gynnwys ynni adnewyddadwy a chwmni ymgynghori datblygu alltraeth Venn Associates. Mae’r penodiad yn rhan o strategaeth twf parhaus Afallen. Venn Associates yw’r Partner newydd cyntaf ers sefydlu’r cwmni yn 2018. Wrth sôn am y penodiad, dywedodd Joseph Kidd, sylfaenydd Venn Associates: “Rwyf wrth fy modd bod Venn Associates…

 • Ailddyfeisio Afallen

  Ailddyfeisio Afallen

  Cefais fy hysbysu yn ddiweddar o lyfr gwych ar strwythur a rheolaeth sefydliadol o’r enw ‘ailddyfeisio sefydliadau’. Mae’n llyfr anghyffredin; yn gyntaf, does dim rhaid i chi dalu unrhyw beth ymlaen llaw. Mae’r awdur yn gofyn i chi dalu’r hyn rydych chi’n meddwl ei fod yn werth, a dim ond ar ôl i chi gael…

 • Wedi brandio’n swyddogol

  Wedi brandio’n swyddogol

  Gwelodd yr wythnos hon gam sylweddol arall yn esblygiad Afallen.

 • Argyfwng Hinsawdd Cymru

  Argyfwng Hinsawdd Cymru

  Argyfwng: e. Sefyllfa neu ddigwyddiad difrifol sy’n gofyn am weithredu ar unwaith. Hinsawdd: e. Yr amodau meteorolegol, gan gynnwys tymheredd, dyddodiad, a gwynt, sy’n gyffredin mewn rhanbarth penodol. Ar 29 Ebrill, cyhoeddodd yr Alban ei hun yn falch fel y genedl gyntaf i ddatgan Argyfwng Hinsawdd. Dilynwyd y datganiad hwn yn agos gan ein Gweinidog…

 • Pam Afallen?

  Pam Afallen?

  Mae David – Partner mewn Afallen – wedi gadael swydd da yn y sector ynni adnewyddol, i gwneud rhywbeth gwahanol – llawn risg. Dyma lle mae’n esbonio pam.