Category: Hiraeth Energy

  • Hiraeth Energy; gwreiddio cyfran gymunedol mewn ynni

    Hiraeth Energy; gwreiddio cyfran gymunedol mewn ynni

    Rydym yn falch iawn o weld bod Hiraeth Energy yn mynd i bartneru â chwmni gwynt Magnora o Norwy i gyd-ddatblygu dau brosiect gwynt arnofiol yn y Môr Celtaidd. Wrth gwrs, byddem yn dweud hynny; Mae Afallen yn Bartner yn Hiraeth Energy, ac rydym wedi bod yn gweithio ochr yn ochr ag aelodau eraill y…