A field of sunflowers in the sunset

Ein harbenigedd

Rydym yn dod â phrofiad a mewnwelediad digymar i chi o weithredu cynaliadwyedd mewn prosiectau go iawn

A nature background with trees, ferns and small hills

Rydym yn arbenigwyr ar weithredu cynaliadwyedd trwy fframwaith Deddf Lles Cenedlaethau’r Dyfodol. Rydyn ni’n adeiladu cyfalaf deallusol, ariannol a chymdeithasol yn yr ardaloedd rydyn ni’n eu gweithredu.

Rydym yn cadw dysg a phrofiad ein gweithgaredd, gan wella ein cynnig yn barhaus ar sail ein gwell dealltwriaeth.

Mae gennym ddealltwriaeth ddofn ac uniongyrchol o ddiwylliant a chymunedau ‘Cymru’ yr ydym yn eu hymgorffori mewn gwaith prosiect ac ymchwil.

Four apples with water drops on them, sitting on a table

Rydym wedi gweithio efo…

Mae ein partneriaid wedi gweithio gyda rhai enwau mawr iawn – er bod busnesau bach a’r trydydd sector yn feysydd arbenigedd yn ein un ni.

Llywio

Amdanom🤸‍♀️🧘‍♂️
Blog 🖋
Ein gwerthoedd 🙌
Gwasanaethau 🛎
Ymddiriedwch 🤝

Ymrwymo i gynaliadwyedd

Mae Afallen yn falch o gefnogi a hyrwyddo ffyrdd ffynhonnell agored, lleol, amgylcheddol a moesegol o wneud busnes. Mae’r ymrwymiad hwn yn ychwanegu gwerth i’n partneriaid, ein rhanddeiliaid a’r gymdeithas ehangach.

© Afallen LLP 2020 | Rhif cwmni OC424343 | Darlun efo ♥ yng 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 gan David Clubb

X