A raised hand in the foreground of an audience which is blurred

Ein dylanwad

Afallen yn y cyfryngau ac mewn digwyddiadau

Radio Cymru: ynni niwclear yng Nghymru

November 30, 2020

Radio Cymru: ynni niwclear yng Nghymru

Siaradodd David Clubb am ynni niwclear am y rhaglen ‘dros cinio’, ar Radio Cymru

Read more

Radio Cymru: penderfyniad Heathrow (a gofnodwyd cyn y penderfyniad)

February 27, 2020

Radio Cymru: penderfyniad Heathrow (a gofnodwyd cyn y penderfyniad)

Siaradodd David Clubb â Dylan Jones ar Post Cyntaf ar Radio Cymru am yr hyn a allai ddigwydd yn yr achos llys am y rhedfa newydd ar gyfer Heathrow

Read more

BBC Cymru: Mari Arthur yn trafod y llifogydd diweddar

February 19, 2020

BBC Cymru: Mari Arthur yn trafod y llifogydd diweddar

Cafodd Mari Arthur, Partner gydag Afallen, ei chyfweld gan ohebydd amgylchedd BBC Cymru, Steffan Messenger, ar y materion yn ymwneud â llifogydd yng Nghymru.

Read more

Radio Cymru: David Clubb yn trafod effeithlonrwydd ynni

January 20, 2020

Radio Cymru: David Clubb yn trafod effeithlonrwydd ynni

Cafodd ein Partner, David Clubb, ei gyfweld ddoe gan BBC Radio Cymru ynghylch cynigion Llywodraeth Cymru ar gyfer gwella effeithlonrwydd ynni mewn adeiladau newydd yng Nghymru. Mae’n gam nesaf defnyddiol, ond 10 mlynedd yn rhy hwyr – ac nid yw’n mynd i’r afael o gwbl â’r cynnydd mewn problemau gwresogi y mae hafau’n debygol o’u nodi i drigolion Cymru.

Read more

Radio Cymru: David Clubb yn trafod llygredd aer

December 11, 2019

Radio Cymru: David Clubb yn trafod llygredd aer

Cyfwelwyd ein Partner, David Clubb, ar Radio Cymru ynghylch effeithiau llygredd aer, ac am yr hyn y gellid ac y dylid ei wneud yn ei gylch.

Read more

Podlediad Seismig Cymru: Mae David Clubb yn cael ei gyfweld am Afallen a chynaliadwyedd

November 6, 2019

Podlediad Seismig Cymru: Mae David Clubb yn cael ei gyfweld am Afallen a chynaliadwyedd

Cafodd ein Partner, David Clubb, ei gyfweld gan Christian Servini ar gyfer podlediad Seismig Cymru. Roedd y cyfweliad eang yn cynnwys elfennau ar greu Afallen, a pham mae angen ein gwasanaethau.

Read more

BBC Wales: Mae David Clubb yn cael ei gyfweld am Ddinas y Parc Cenedlaethol yng Nghymru

November 4, 2019

BBC Wales: Mae David Clubb yn cael ei gyfweld am Ddinas y Parc Cenedlaethol yng Nghymru

Cynhaliwyd y cyfweliad hwn â Steffan Messenger o’r BBC sawl diwrnod cyn cyfarfod cychwyn cysyniad National Park City yng Nghymru, prosiect Afallen.

Read more

Radio Cymru: David Clubb yn siarad am ganslo’r Wythnos Werdd

September 11, 2019

Radio Cymru: David Clubb yn siarad am ganslo’r Wythnos Werdd

Trafododd y cyfweliad Cymraeg hwn rhwng David Clubb o Afallen, a Garry Owen o Radio Cymru, ganslo Wythnos Werdd er mwyn caniatáu i baratoadau adael yr UE.

Read more

Radio Cymru: David Clubb yn siarad am gynllun dychwelyd blaendal i Gymru

June 20, 2019

Radio Cymru: David Clubb yn siarad am gynllun dychwelyd blaendal i Gymru

Mae cynllun dychwelyd blaendal wedi bod ar waith mewn nifer o wledydd Sgandinafaidd ers degawdau – ac eto nid oes gan Gymru, cartref Deddf Cenedlaethau’r Dyfodol, unrhyw beth i gymell ailgylchu cynhyrchion gwastraff, y tu hwnt i ddarparu cyfleusterau sylfaenol. Yn y clip sain hwn, mae ein Partner David Clubb yn trafod y mater – a datblygiadau diweddar yng Nghymru – ar gyfer Radio Cymru.

Read more

Radio Cymru: David Clubb yn siarad am benderfyniad Heathrow

June 6, 2019

Radio Cymru: David Clubb yn siarad am benderfyniad Heathrow

Trafodir y penderfyniad hir-ddisgwyliedig ar Faes Awyr Heathrow ar raglen Taro cwmni Post, gyda David Clubb yn cyfrannu.

Read more

Llywio

Amdanom🤸‍♀️🧘‍♂️
Blog 🖋
Ein gwerthoedd 🙌
Gwasanaethau 🛎
Ymddiriedwch 🤝

Ymrwymo i gynaliadwyedd

Mae Afallen yn falch o gefnogi a hyrwyddo ffyrdd ffynhonnell agored, lleol, amgylcheddol a moesegol o wneud busnes. Mae’r ymrwymiad hwn yn ychwanegu gwerth i’n partneriaid, ein rhanddeiliaid a’r gymdeithas ehangach.

© Afallen LLP 2020 | Rhif cwmni OC424343 | Darlun efo ♥ yng 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 gan David Clubb

X