Two grey pencils on a yellow background

Ein prosiectau

Tai cymdeithasol

Rydym yn gweithio gyda rhai o gymdeithasau tai mwyaf blaengar Cymru, i’w helpu:

 • Mesur, monitro a deall eu heffaith amgylcheddol
 • Cynllunio ar gyfer dyfodol o fwy o lawiad a lefelau’r môr yn codi, gan ddiogelu asedau eiddo a phobl
 • Creu a darparu strategaeth 10 mlynedd ar gynaliadwyedd, gyda golwg hirdymor ar 2050

Ymchwil clwstwr diwdiannol

 • Ymchwil bwrdd gwaith ar y theori ddiweddaraf ac arfer da mewn dylunio a rheoli clwstwr
 • Cynigion i gyflymu datblygiad clystyrau yn seiliedig ar themâu technolegol penodol
 • Mapio rhanddeiliaid ac aelodau clwstwr posib

Dinas y Parc Cenedlaethol

Roeddem yn allweddol wrth helpu i roi hwb i ffurfio dwy ymgyrch ‘Dinas Parc Cenedlaethol’ Cymru, NPC Abertawe a NPC Caerdydd. Rydym ni:

 • Wedi creu gwefan ddwyieithog bwrpasol i hyrwyddo’r cysyniad yng Nghymru
 • Trefnodd gynhadledd i hanner cant o bobl yng Nghaerdydd, gan ddod â sylfaenydd Dinas Genedlaethol Parc Llundain i siarad
 • Parhau i gysylltu â mudiad ledled y DU i gefnogi cysyniad y NPC

  Llywio

  Amdanom🤸‍♀️🧘‍♂️
  Blog 🖋
  Ein gwerthoedd 🙌
  Gwasanaethau 🛎
  Ymddiriedwch 🤝

  Ymrwymo i gynaliadwyedd

  Mae Afallen yn falch o gefnogi a hyrwyddo ffyrdd ffynhonnell agored, lleol, amgylcheddol a moesegol o wneud busnes. Mae’r ymrwymiad hwn yn ychwanegu gwerth i’n partneriaid, ein rhanddeiliaid a’r gymdeithas ehangach.

  © Afallen LLP 2020 | Rhif cwmni OC424343 | Darlun efo ♥ yng 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 gan David Clubb

  X