Tai cymdeithasol

Rydym yn gweithio gyda rhai o gymdeithasau tai mwyaf blaengar Cymru, i’w helpu:

  • Mesur, monitro a deall eu heffaith amgylcheddol
  • Cynllunio ar gyfer dyfodol o fwy o lawiad a lefelau’r môr yn codi, gan ddiogelu asedau eiddo a phobl
  • Creu a darparu strategaeth 10 mlynedd ar gynaliadwyedd, gyda golwg hirdymor ar 2050

Ymchwil clwstwr diwdiannol

  • Ymchwil bwrdd gwaith ar y theori ddiweddaraf ac arfer da mewn dylunio a rheoli clwstwr
  • Cynigion i gyflymu datblygiad clystyrau yn seiliedig ar themâu technolegol penodol
  • Mapio rhanddeiliaid ac aelodau clwstwr posib

Dinas y Parc Cenedlaethol

Roeddem yn allweddol wrth helpu i roi hwb i ffurfio dwy ymgyrch ‘Dinas Parc Cenedlaethol’ Cymru, NPC Abertawe a NPC Caerdydd. Rydym ni:

  • Wedi creu gwefan ddwyieithog bwrpasol i hyrwyddo’r cysyniad yng Nghymru
  • Trefnodd gynhadledd i hanner cant o bobl yng Nghaerdydd, gan ddod â sylfaenydd Dinas Genedlaethol Parc Llundain i siarad
  • Parhau i gysylltu â mudiad ledled y DU i gefnogi cysyniad y NPC