A cup of coffee on a table in a glass mug, with the hand and torso of a woman in soft focus behind

Ein gwasanaethau

Ymchwil
Gallwn alw ar arbenigedd arbenigwyr sydd ag ystod eang o sgiliau a phrofiad traws-sector ac arbenigol i ddatrys eich problemau ymchwil

Rheoli prosiectau

Rydym yn gallu trin prosiectau o bob graddfa a maint.

Mae ein system sicrhau ansawdd yn rhoi hyder ichi y byddwn yn cyflawni ar amser, yn Γ΄l y galw ac yn y gyllideb

Ymgysylltu Γ’ rhanddeiliaid

Gyda phrofiad o brosiectau o bob graddfa, o’r mater lleol lleiaf i ymrwymiadau cymhleth, aml-randdeiliad, rydyn ni wedi ymdrin Γ’ chi – ac yn hoff iaith y gymuned.

Datblygiad strategol

Mae gan ein partneriaid brofiad Bwrdd o fewn ystod o sefydliadau, a gallant helpu i hwyluso’r broses datblygu strategaeth, gan helpu i wneud eich sefydliad yn addas ar gyfer y dyfodol

Cynaliadwyedd
Mae gan ein Partneriaid a’n Cymdeithion ddegawdau lawer o brofiad ar draws ynni, trafnidiaeth, yr economi, telathrebu, cyfiawnder cymdeithasol a diwylliant.

Ffynhonnell agor

Rydym yn gwybod manteision masnachol a chymdeithasol defnyddio, a chefnogi, systemau ffynhonnell agored. Gadewch inni eich helpu chi i weithredu newid digidol gan ddefnyddio methodoleg ffynhonnell agored

Digidol
Angen help llaw gyda’ch strategaeth ddigidol? Mae gennym wybodaeth fanwl am agwedd strategol tuag at ddigidol, ynghyd Γ’ phrofiad ymarferol gyda WordPress, Discourse, OpenProject a systemau eraill sy’n hunangynhaliol.

Llywio

AmdanomπŸ€Έβ€β™€οΈπŸ§˜β€β™‚οΈ
Blog πŸ–‹
Ein gwerthoedd πŸ™Œ
Gwasanaethau πŸ›Ž

Ymrwymo i gynaliadwyedd

Mae Afallen yn falch o gefnogi a hyrwyddo ffyrdd ffynhonnell agored, lleol, amgylcheddol a moesegol o wneud busnes. Mae’r ymrwymiad hwn yn ychwanegu gwerth i’n partneriaid, ein rhanddeiliaid a’r gymdeithas ehangach.

Polisiau

Amgylcheddol πŸŒ±πŸ›
Caethwasiaeth fodern πŸ™…πŸ™‹
Nid ydym yn eich olrhain πŸ˜‡
Diogelu data πŸ”’