A cup of coffee on a table in a glass mug, with the hand and torso of a woman in soft focus behind

Ein gwasanaethau

Ymchwil
Gallwn alw ar arbenigedd arbenigwyr sydd ag ystod eang o sgiliau a phrofiad traws-sector ac arbenigol i ddatrys eich problemau ymchwil

Rheoli prosiect
Rydym yn gallu trin prosiectau o bob graddfa a maint.

Mae ein system sicrhau ansawdd yn rhoi hyder ichi y byddwn yn cyflawni ar amser, yn benodol ac o fewn y gyllideb

Ymgysylltu Γ’ rhanddeiliaid
Gyda phrofiad o brosiectau o bob graddfa, o’r cyfleuster lleol lleiaf i DNS, rydyn ni wedi rhoi sylw i chi – ac yn hoff iaith y gymuned.

Datblygiad strategol
Mae gan ein partneriaid brofiad Bwrdd o fewn ystod o sefydliadau, a gallant helpu i hwyluso’r broses datblygu strategaeth, gan helpu i wneud eich sefydliad yn addas ar gyfer y dyfodol

Ffynhonnell agor
Rydym yn gwybod manteision masnachol a chymdeithasol defnyddio, a chefnogi, systemau ffynhonnell agored.

Gadewch inni eich helpu chi i weithredu newid digidol gan ddefnyddio methodoleg ffynhonnell agored

Cynaliadwyedd
Mae gan ein Partneriaid a’n Cymdeithion ddegawdau lawer o brofiad ar draws ynni, trafnidiaeth, yr economi, cyfiawnder cymdeithasol a diwylliant.

Strategaeth digidol
Angen help llaw gyda’ch strategaeth ddigidol?

Mae gennym wybodaeth fanwl am agwedd strategol tuag at ddigidol, ynghyd Γ’ phrofiad ymarferol gyda platfformau hunan-gynnal fel WordPress, Discourse, OpenProject a systemau eraill.


Llywio

AmdanomπŸ€Έβ€β™€οΈπŸ§˜β€β™‚οΈ
Blog πŸ–‹
Ein gwerthoedd πŸ™Œ
Gwasanaethau πŸ›Ž
Ymddiriedwch 🀝

Ymrwymo i gynaliadwyedd

Mae Afallen yn falch o gefnogi a hyrwyddo ffyrdd ffynhonnell agored, lleol, amgylcheddol a moesegol o wneud busnes. Mae’r ymrwymiad hwn yn ychwanegu gwerth i’n partneriaid, ein rhanddeiliaid a’r gymdeithas ehangach.

Β© Afallen LLP 2020 | Rhif cwmni OC424343 | Darlun efo β™₯ yng 🏴󠁧󠁒󠁷󠁬󠁳󠁿 gan David Clubb

X