Six wild ponies on the common

Ein timau

Creu timau pwrpasol ar gyfer eich prosiectau

Rydym yn adeiladu timau pwrpasol i sicrhau canlyniadau rhagorol i’n cleientiaid. Dyma sut rydyn ni’n mynd ati i adeiladu’r cyfuniad cywir o sgiliau a phrofiad i gyflawni’ch canlyniadau.

1. Yr her

Byddwn yn cwrdd i drafod yr her rydych chi’n mynd i’r afael â hi. Byddwn yn gwrando’n weithredol, ac yn holi’r broblem yn drylwyr er mwyn sicrhau ein bod yn deall y materion.

2. Cynllunio’r ymateb 

Ein cam nesaf yw darganfod beth sydd ei angen i fynd i’r afael â’r materion – ein ‘Datganiad o Waith’. Byddwn yn adeiladu allan, mewn cydweithrediad â’r cleient, yr hyn sydd ei angen wrth ddarparu gweithgaredd ar draws y prosiect. Byddwn hefyd yn cynnwys amser ar gyfer ymgysylltiad ystyrlon â pherchnogion prosiectau a buddiolwyr. and beneficiaries.

3. Adeiladu’r tîm 

Byddwn yn defnyddio ein rhwydwaith helaeth o gysylltiadau i adeiladu tîm pwrpasol o ymgynghorwyr profiadol iawn. Rydych chi’n ei enwi, gallwn ddod o hyd i’r set sgiliau.

Mae ein rhwydwaith gwasgaredig yn ddaearyddol yn golygu ein bod yn dewis o’r arbenigedd gorau un, ac o ardaloedd gwledig a threfol ledled Cymru. Gallwn ddarparu rheolaeth a chyflwyniad prosiect Cymraeg fel safon.

4. Cyflwyno prosiect

Bydd ein tîm yn cyflawni eich gofynion mewn pryd, o fewn y gyllideb a gyda sianelau cyfathrebu clir, agored.

Bydd gennych Bartner a enwir fel cyswllt ar gyfer eich prosiect. Rydym yn ymrwymo i sicrhau canlyniadau rhagorol i chi a’ch rhanddeiliaid.

5. Adolygu ac adrodd

Rydym yn cynnwys Sicrwydd Ansawdd ar ddechrau’r prosiect, gan adolygu cynnydd yn rheolaidd ac addasu gweithgaredd i gyfrif am newid mewn amgylchiadau a risg.

Rydym yn adrodd yn rheolaidd, gan roi goruchwyliaeth i chi o’r gweithgaredd cyfredol. Mae ein systemau yn caniatáu ichi weld gweithgaredd ar gyflawniadau prosiect mewn amser real.

Llywio

Amdanom🤸‍♀️🧘‍♂️
Blog 🖋
Ein gwerthoedd 🙌
Gwasanaethau 🛎

Ymrwymo i gynaliadwyedd

Mae Afallen yn falch o gefnogi a hyrwyddo ffyrdd ffynhonnell agored, lleol, amgylcheddol a moesegol o wneud busnes. Mae’r ymrwymiad hwn yn ychwanegu gwerth i’n partneriaid, ein rhanddeiliaid a’r gymdeithas ehangach.