Six wild ponies on the common

Ein timau

Creu timau pwrpasol ar gyfer eich prosiectau

Rydym yn adeiladu timau pwrpasol i sicrhau canlyniadau rhagorol i’n cleientiaid. Dyma sut rydyn ni’n mynd ati i adeiladu’r cyfuniad cywir o sgiliau a phrofiad i gyflawni’ch canlyniadau.

A cartoon head with exclamation marks coming out of it

1. Yr her 

Byddwn yn cwrdd i drafod yr her rydych chi’n mynd i’r afael â hi. Byddwn yn gwrando’n weithredol, ac yn holi’r broblem yn drylwyr er mwyn sicrhau ein bod yn deall y materion.

A cartoon of three women and a man with large lightbulb, pencil and sign saying 'Do!'

2. Cynllunio’r ymateb 

Ein cam nesaf yw darganfod beth sydd ei angen i fynd i’r afael â’r materion – ein ‘Datganiad o Waith’. Byddwn yn adeiladu allan, mewn cydweithrediad â’r cleient, yr hyn sydd ei angen wrth ddarparu gweithgaredd ar draws y prosiect. Byddwn hefyd yn cynnwys amser ar gyfer ymgysylltiad ystyrlon â pherchnogion prosiectau a buddiolwyr.

Three cartoon women and a man linking arms

3. Adeiladu’r tîm 

Byddwn yn defnyddio ein rhwydwaith helaeth o gysylltiadau i adeiladu tîm pwrpasol o ymgynghorwyr profiadol iawn. Rydych chi’n ei enwi, gallwn ddod o hyd i’r set sgiliau.

Mae ein rhwydwaith gwasgaredig yn ddaearyddol yn golygu ein bod yn dewis o’r arbenigedd gorau un, ac o ardaloedd gwledig a threfol ledled Cymru. Gallwn ddarparu rheolaeth a chyflwyniad prosiect Cymraeg fel safon.

Cartoon building site with two women and a man, and cranes lifting reports and paper

4. Cyflwyno prosiect 

Bydd ein tîm yn cyflawni eich gofynion mewn pryd, o fewn y gyllideb a gyda sianelau cyfathrebu clir, agored.

Bydd gennych Bartner a enwir fel cyswllt ar gyfer eich prosiect. Rydym yn ymrwymo i sicrhau canlyniadau rhagorol i chi a’ch rhanddeiliaid.

Cartoon office scene with two women and two men working and walking around

5. Adolygu ac adrodd 

Rydym yn cynnwys Sicrwydd Ansawdd ar ddechrau’r prosiect, gan adolygu cynnydd yn rheolaidd ac addasu gweithgaredd i gyfrif am newid mewn amgylchiadau a risg.

Rydym yn adrodd yn rheolaidd, gan roi goruchwyliaeth i chi o’r gweithgaredd cyfredol. Mae ein systemau yn caniatáu ichi weld gweithgaredd ar gyflawniadau prosiect mewn amser real.

Llywio

Amdanom🤸‍♀️🧘‍♂️
Blog 🖋
Ein gwerthoedd 🙌
Gwasanaethau 🛎
Ymddiriedwch 🤝

Ymrwymo i gynaliadwyedd

Mae Afallen yn falch o gefnogi a hyrwyddo ffyrdd ffynhonnell agored, lleol, amgylcheddol a moesegol o wneud busnes. Mae’r ymrwymiad hwn yn ychwanegu gwerth i’n partneriaid, ein rhanddeiliaid a’r gymdeithas ehangach.

© Afallen LLP 2020 | Rhif cwmni OC424343 | Darlun efo ♥ yng 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 gan David Clubb

X