Nod y prosiect hwn, sy’n cael ei redeg gan Afallen ar gyfer Partneriaeth Bwyd Abertawe gydag Open Food Network, a Urban Foundry, yw cefnogi datblygiad cadwyni cyflenwi bwyd lleol yn Sir Abertawe.

Dweud eich dweud

Rydym yn awyddus i ddeall beth y gellid ei wneud i gefnogi cyflenwad bwyd lleol yn Abertawe. Os hoffech gyfrannu, llenwch yr holiadur(au) canlynol:

  1. Holiadur ar gyfer cynhyrchwyr bwyd (tyfwyr, gweithgynhyrchwyr, ffermwyr ac ati)
  2. Holiadur ar gyfer β€˜gwerthwyr’ bwyd (caffis, tafarndai, bwytai, gwestai, cyfanwerthwyr, marchnadoedd ac ati)
  3. Holiadur i pobl neu ddefnyddwyr manwerthu eraill

Rhwydweithiau lleol neu gyrff masnach defnyddiol


Mae’r prosiect hwn wedi derbyn cyllid trwy Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru, a’i gefnogi gan Bartneriaeth Datblygu Gwledig Abertawe yng Nghyngor Abertawe. Dyfarnwyd cyllid o Gronfa Adfer Economaidd Cyngor Abertawe i ddal y wardiau trefol.