Ein gwasanaethau

Eich partner wrth gyflawni rhagoriaeth

Marchnata

Mae ein profiad yn cynnwys brandiau, digwyddiadau, sefydliadau a phopeth rhyngddynt.

U

Ymchwil

Gyda phrofiad blaenorol mewn academia, corfforaethau mawr, ac mewn elusennau ac nid-er-elw, rydym yn cwmpasu pob canolfan.

R

Cynaliadwy

Mae gennym arbenigedd mewn ynni adnewyddadwy, trafnidiaeth, busnes cynaliadwy ac yn y sector dŵr. Fodd bynnag, rydych chi am wella eich perfformiad corfforaethol, gallwn ni helpu.

Digidol

Rydym wedi creu a gweithredu strategaethau digidol, ac wedi helpu eraill gyda nhw. Mae ein dealltwriaeth o sut i ddefnyddio offer digidol i wella perfformiad a datblygu digwyddiadau a gwasanaethau proffidiol yn ddiangen.

1

Ymgysylltu â rhanddeiliaid

Rydym wedi gweithio gydag enwau cartrefi ar gyflawni ymgysylltiad go iawn ar draws yr ystod gyfan o randdeiliaid. Mae’n un o’n ffyrdd nodedig o weithio.

l

Entrepreneuriaeth

Mae ein partneriaid wedi rheoli eu cychwyniadau llwyddiannus eu hunain, ac yn gwybod beth sydd ei angen i symud syniad o’r bwrdd lluniadu i lwyddiant y byd go iawn.

Ymrwymo i gynaliadwyedd

Mae Afallen yn falch o gefnogi a hyrwyddo ffyrdd ffynhonnell agored, lleol, amgylcheddol a moesegol o wneud busnes. Mae'r ymrwymiad hwn yn ychwanegu gwerth i'n partneriaid, ein rhanddeiliaid a'r gymdeithas ehangach.

Aros yn gysylltiedig

Ymunwch â'n rhestr bostio am ddiweddariadau ar ein gweithgaredd

Cymdeithasol

Twitter  LinkedIn  PixelFed mastodon YouTube  

Ffonia ni

Tel: +44 7516 314791