Tag: Cyflwyniadau

  • Cyflwyno Katie!

    Cyflwyno Katie!

    Shwmae, Katie ydw i, a dwi’n gyffrous i ddechrau fy interniaeth yn Afallen! Rwyf ar hyn o bryd yn cwblhau fy MSc Cymdeithas, Amgylchedd a Newid Byd-eang ym Mhrifysgol Abertawe. Mae’r cwrs hwn wedi fy ngalluogi i weld yr amgylchedd trwy lens wleidyddol, gymdeithasol ac economaidd. Rwy’n dod yn wreiddiol o Ferthyr Tudful ond wedi…