Tag: Education

  • Yn medi budd ffynhonnell agored i Gymru

    Yn medi budd ffynhonnell agored i Gymru

    Mae seilwaith a gwasanaethau digidol yn sail i lawer o’n bodolaeth fodern. Mewn gwaith a hamdden, gyda theulu a ffrindiau, rydyn ni’n byw – i raddau mwy byth – mewn byd digidol. Mae’r byd hwn, yn debyg iawn i’r byd ‘go iawn’, wedi’i nodweddu gan wahaniaethau enfawr o ran mynediad a chyfleoedd. Mae llawer o…