Tag: EMS

  • Rydym am i chi gael ein taenlen effaith trafnidiaeth!

    Rydym am i chi gael ein taenlen effaith trafnidiaeth!

    Rydym wedi bod yn monitro ein heffaith trafnidiaeth yn Afallen ers ychydig dros flwyddyn bellach, fel rhan o’n hasesiad yn erbyn Seren EMS. Mae ein data yn amherffaith; mae’n dibynnu ar unigolion yn llenwi eu teithiau unigol a wneir, ac mae gan bob un ohonom flaenoriaethau dybryd. Ond – mae’n ddechrau, ac mae’n rhoi syniad…

  • Ein hymrwymiad amgylcheddol

    Ein hymrwymiad amgylcheddol

    Rydym yn hapus siapus i fod Lefel 2 gyda’r sistem Draig Werdd am yr amgylchedd