Tag: Mastodon

  • Cefnogi Mastodon yng Nghymru

    Cefnogi Mastodon yng Nghymru

    Un o werthoedd Afallen yw hyrwyddo’r defnydd o Creative Commons a datrysiadau ffynhonnell agored. Mae hyn oherwydd ein bod yn credu – ac mae’r dystiolaeth yn cefnogi ein barn – bod ymagwedd gydweithredol a chydgynhyrchu yn darparu buddion cyffredinol mwy i gymdeithas nag economi fasnachol yn unig. Amlinellodd ein Papur Gwyn cyntaf y potensial i…