Tag: Open source

  • Cefnogi Mastodon yng Nghymru

    Cefnogi Mastodon yng Nghymru

    Un o werthoedd Afallen yw hyrwyddo’r defnydd o Creative Commons a datrysiadau ffynhonnell agored. Mae hyn oherwydd ein bod yn credu – ac mae’r dystiolaeth yn cefnogi ein barn – bod ymagwedd gydweithredol a chydgynhyrchu yn darparu buddion cyffredinol mwy i gymdeithas nag economi fasnachol yn unig. Amlinellodd ein Papur Gwyn cyntaf y potensial i…

  • Yn medi budd ffynhonnell agored i Gymru

    Yn medi budd ffynhonnell agored i Gymru

    Mae seilwaith a gwasanaethau digidol yn sail i lawer o’n bodolaeth fodern. Mewn gwaith a hamdden, gyda theulu a ffrindiau, rydyn ni’n byw – i raddau mwy byth – mewn byd digidol. Mae’r byd hwn, yn debyg iawn i’r byd ‘go iawn’, wedi’i nodweddu gan wahaniaethau enfawr o ran mynediad a chyfleoedd. Mae llawer o…