Tag: Spend in Wales

  • Cerdded y daith gerdded (cynaliadwyedd)

    Cerdded y daith gerdded (cynaliadwyedd)

    Fe wnaethon ni sefydlu Afallen ym mis Hydref 2018 wedi’i seilio ar set o werthoedd. Roeddem am i Afallen fod yn ymgorfforiad o’n hymrwymiadau personol i weld Cymru yn cyflawni ei photensial fel gwlad gynaliadwy, gan ddangos ffyrdd ymarferol o wella’r ffordd yr ydym yn byw, mewn ffordd sy’n cyfoethogi pob dinesydd ac yn cefnogi…