Tag: Well-being of future generations

 • Cerdded y daith gerdded (cynaliadwyedd)

  Cerdded y daith gerdded (cynaliadwyedd)

  Fe wnaethon ni sefydlu Afallen ym mis Hydref 2018 wedi’i seilio ar set o werthoedd. Roeddem am i Afallen fod yn ymgorfforiad o’n hymrwymiadau personol i weld Cymru yn cyflawni ei photensial fel gwlad gynaliadwy, gan ddangos ffyrdd ymarferol o wella’r ffordd yr ydym yn byw, mewn ffordd sy’n cyfoethogi pob dinesydd ac yn cefnogi…

 • Llygredd plastig yng Nghymru

  Llygredd plastig yng Nghymru

  Mae David Clubb, Partner Afallen, yn siarad am llygredd plastig ar Radio Cymru

 • Symbolaeth yr M4 yng Nghymru

  Symbolaeth yr M4 yng Nghymru

  Gydag un trydar, fe wnaeth y Prif Weinidog Mark Drakeford bwyso ar obeithion rhai o gynrychiolwyr y diwydiant – ac ar yr un pryd cododd ddyheadau, gwerthoedd a chymwysterau amgylcheddol Cymru.