Ymddiried ni

Mae ein partneriaid wedi gweithio gydag enwau mawr iawn – er bod busnesau bach a chanolig, a chyrff anllywodraethol yn rhywbeth sy’n arbennig o ni.

Ymddiried ni

Mae ein partneriaid wedi gweithio gydag enwau mawr iawn – er bod busnesau bach a chanolig a chyrff anllywodraethol yn rhywbeth sy’n arbennig o ni.

Ymrwymo i gynaliadwyedd

Mae Afallen yn falch o gefnogi a hyrwyddo ffyrdd ffynhonnell agored, lleol, amgylcheddol a moesegol o wneud busnes. Mae'r ymrwymiad hwn yn ychwanegu gwerth i'n partneriaid, ein rhanddeiliaid a'r gymdeithas ehangach.

Aros yn gysylltiedig

Ymunwch Γ’'n rhestr bostio am ddiweddariadau ar ein gweithgaredd

Cymdeithasol

TwitterΒ Β LinkedInΒ Β PixelFedΒ mastodon YouTubeΒ Β 

Ffonia ni

Tel: +44 7516 314791

Polisiau

Amyglycheddol πŸŒ±πŸ›
Caethwasiaeth fodern