Parc Cenedlaethol Trefol i Gymru

gan David Clubb | August 01, 2019

Adeiladu ar y gorau

Weithiau mae Cymru yn arloeswr. Weithiau gallwn ddysgu gan eraill sydd wedi mynd gyntaf.

Pan ddaw at y mudiad byd-eang eginol ar gyfer Dinasoedd y Parciau Cenedlaethol, mae Llundain wedi tanio llwybr, ar ôl sefydlu’r National Park City (NPC) cyntaf, a chreu Sefydliad Parc Cenedlaethol Dinesoedd i helpu i ysbrydoli eraill.

Mae nodau Sefydliad Dinas y Parc Cenedlaethol yn niferus, ond maent yn cynnwys:

  • Cyfoethogi dinasoedd â natur
  • Grymuso pobl a chymunedau lleol i wneud gwahaniaeth cadarnhaol i’w hamgylchedd
  • Gwella llesiant, bioamrywiaeth, ansawdd aer ac ansawdd dŵr mewn dinasoedd

Mae Afallen wedi bod yn dilyn datblygiad cysyniad NPC gyda diddordeb. Fe wnaethon ni ddewis diwrnod lansio NPC Llundain – 22 Gorffennaf – i greu gwefan NPC a chyfrif Twitter ar gyfer Cymru. Ein nod yw gweithio mewn partneriaeth â phobl a sefydliadau o bob sector, ac o bob math. Ein nod yw helpu i greu mudiad sy’n cael ei lywio gan arbenigedd a gwybodaeth leol, ac sy’n cael ei bywiogi gan yr awydd i wneud y byd yn lle gwell.

Beth a ble?

Mae’n ddyddiau cynnar eto yn natblygiad Dinas Parc Cenedlaethol yng Nghymru, felly nid ydym eto wedi gofyn barn am sut y dylai edrych, na ble y dylid ei leoli. Rydym yn fawr mewn cyd-ddylunio, cyd-gynhyrchu a chyd-gyflenwi, felly yn bendant nid ydym am fod yn berchen ar y cysyniad hwn. Credwn y bydd ar gyfer y bobl, gan y bobl.

Mae Cymru yn wlad wledig yn bennaf, gyda dinasoedd llawer llai na llawer o’r gwledydd sy’n dilyn cysyniad y NPC ar hyn o bryd, felly mae’n dal i gael ei weld a fyddwn yn canolbwyntio ar un neu fwy o ddinasoedd – fel Abertawe neu Gaerdydd – neu a yw ardaloedd trefol mwy fel gan fod parthau Cymeriad Tirwedd Cenedlaethol, neu’r Cymoedd, yn fwy addas.

Ar hyn o bryd rydym yn cael cefnogaeth anffurfiol gan sylfaenwyr Dinas Genedlaethol Parc Llundain, ac yn dechrau llunio rhestr o unigolion a sefydliadau cefnogol a allai fod â diddordeb mewn siapio sut y gallai Dinas neu ardal drefol Parc Cenedlaethol Cymru edrych.

Byddem yn croesawu eich diddordeb a’ch cefnogaeth; gallwch ddangos eich cefnogaeth trwy gofrestru’ch diddordeb a chofrestru i dderbyn diweddariadau, yn ogystal â thrwy ddilyn ein cyfrif Twitter @WalesNP.

Rydym yn edrych ymlaen at weithio gyda chi i gwthio Cymru i frig y rhestr o wledydd sy’n gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i’w lles trefol a’u hecoleg.

Image credit: Freepik

Erthyglau cysylltiedig

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Committed to sustainability

Afallen is proud to support and champion open-source, local, environmental and ethical ways of doing business. This commitment adds value to our partners, stakeholders and wider society.

Stay connected

Join our mailing list for updates on our activity

Social

Twitter  LinkedIn  PixelFed mastodon YouTube  

Call us

Tel: +44 7516 314791

Policies

Environmental 🌱🐛
Modern slavery 🙅🙋