Cefnogi’r rhai sy’n agored i niwed: Her 2050
Ysgrifennwyd y blogbost hwn ar …
Cyflymu cynaliadwyedd
Rydym yn falch iawn o …
Ein gwefan newydd
Rydym wedi diweddaru ein gwefan …
Cymru o dan y dŵr?
Bydd Cymru 2050 yn lle …
Tâl Tagfeydd Caerdydd – Dull Cenedlaethau’r Dyfodol
Credwn y dylid gweithredu Tâl …
Cefnogi merched a menywod mewn gwyddoniaeth
Mae Afallen yn gwneud gwaith …
Parc Cenedlaethol Trefol am Gymru.
Mae Afallen wedi bod yn …
Ein hymrwymiad amgylcheddol
Rydym yn hapus siapus i …
Gwneud bywoliaeth
Rydym wedi ymrwymo i'r Cyflog …
Llygredd plastig yng Nghymru
Mae David Clubb, Partner Afallen, …
Symbolaeth yr M4 yng Nghymru
Gydag un trydar, fe wnaeth …
Wedi brandio’n swyddogol
Gwelodd yr wythnos hon gam …
Argyfwng Hinsawdd Cymru
Argyfwng: e. Sefyllfa neu ddigwyddiad …
Pam Afallen?
Mae David – Partner mewn …
Bancio da
Mae Afallen yn sefydliad sy’n …

Llywio

Amdanom🤸‍♀️🧘‍♂️
Blog 🖋
Ein gwerthoedd 🙌
Gwasanaethau 🛎
Ymddiriedwch 🤝

Ymrwymo i gynaliadwyedd

Mae Afallen yn falch o gefnogi a hyrwyddo ffyrdd ffynhonnell agored, lleol, amgylcheddol a moesegol o wneud busnes. Mae’r ymrwymiad hwn yn ychwanegu gwerth i’n partneriaid, ein rhanddeiliaid a’r gymdeithas ehangach.

© Afallen LLP 2020 | Rhif cwmni OC424343 | Darlun efo ♥ yng 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 gan David Clubb

X