Cymru o dan y dŵr? Rhan 1 – Problemau

Bydd Cymru 2050 yn lle gwahanol iawn. Mae ein cymdeithas, technoleg, diwylliant ac economi bob amser wedi newid dros amserlenni cenhedlaeth, felly nid oes unrhyw beth yn ei hanfod yn wreiddiol nac yn graff yn fy natganiad agoriadol. Fodd bynnag, bydd y newidiadau sydd...

Gwneud bywoliaeth

Rydym wedi ymrwymo i’r Cyflog Byw, oherwydd ein bod yn sefydliadau sy’n seiliedig ar werthoedd sy’n gwerthfawrogi cynaliadwyedd

Symbolaeth yr M4 yng Nghymru

Gydag un trydar, fe wnaeth y Prif Weinidog Mark Drakeford bwyso ar obeithion rhai o gynrychiolwyr y diwydiant – ac ar yr un pryd cododd ddyheadau, gwerthoedd a chymwysterau amgylcheddol Cymru.

Ymrwymo i gynaliadwyedd

Mae Afallen yn falch o gefnogi a hyrwyddo ffyrdd ffynhonnell agored, lleol, amgylcheddol a moesegol o wneud busnes. Mae'r ymrwymiad hwn yn ychwanegu gwerth i'n partneriaid, ein rhanddeiliaid a'r gymdeithas ehangach.

Aros yn gysylltiedig

Ymunwch â'n rhestr bostio am ddiweddariadau ar ein gweithgaredd

Cymdeithasol

Twitter  LinkedIn  PixelFed mastodon YouTube  

Ffonia ni

Tel: +44 7516 314791