Argyfwng Hinsawdd Cymru

Argyfwng: e. Sefyllfa neu ddigwyddiad difrifol sy'n gofyn am weithredu ar unwaith. Hinsawdd: e. Yr amodau meteorolegol, gan gynnwys tymheredd, dyddodiad, a gwynt, sy'n gyffredin mewn rhanbarth penodol. Ar 29 Ebrill, cyhoeddodd yr Alban ei hun yn falch fel y genedl...

Pam Afallen?

Mae David – Partner mewn Afallen – wedi gadael swydd da yn y sector ynni adnewyddol, i gwneud rhywbeth gwahanol – llawn risg. Dyma lle mae’n esbonio pam.

Bancio da

Mae Afallen yn sefydliad sy’n seiliedig ar werthoedd. Rydyn ni am newid y byd er gwell, ac er mwyn gweithredu’n gyfan gwbl, mae hynny’n golygu – lle bynnag y bo’n bosibl – y mae angen i’r gwasanaethau a gawn ni adlewyrchu ein gwerthoedd.

Ymrwymo i gynaliadwyedd

Mae Afallen yn falch o gefnogi a hyrwyddo ffyrdd ffynhonnell agored, lleol, amgylcheddol a moesegol o wneud busnes. Mae'r ymrwymiad hwn yn ychwanegu gwerth i'n partneriaid, ein rhanddeiliaid a'r gymdeithas ehangach.

Aros yn gysylltiedig

Ymunwch â'n rhestr bostio am ddiweddariadau ar ein gweithgaredd

Cymdeithasol

Twitter  LinkedIn  PixelFed mastodon YouTube  

Ffonia ni

Tel: +44 7516 314791