Cyflwyno Nikira
Mae’r post westai hon gan Nikira Bowen, Intern Graddedig. Rydym yn ddiolchgar i gydnabod y gefnogaeth a roddwyd gan…
Ailddyfeisio Afallen
Cefais fy hysbysu yn ddiweddar o lyfr gwych ar strwythur a rheolaeth sefydliadol o’r enw ‘ailddyfeisio sefydliadau’. Mae’n llyfr…
Cerdded y daith gerdded (cynaliadwyedd)
Fe wnaethon ni sefydlu Afallen ym mis Hydref 2018 wedi’i seilio ar set o werthoedd. Roeddem am i Afallen…
Norwy ar y blaen ar gerbydau trydan
Mae Asiantaeth yr Amgylchedd Ewropeaidd wedi diweddaru ei data ar nifer y cerbydau trydan newydd a brynwyd yn Ewrop.…
Bydd cyfryngau cymdeithasol (ffynhonnell agored) yn arbed ein democratiaeth
Mewn darn barn ym mhapur newydd y Guardian ddoe, mae Carole Cadwalladr yn disgrifio sut mai Facebook yw’r firws…
Cefnogi’r rhai sy’n agored i niwed: Her 2050
Ysgrifennwyd y blogbost hwn ar gyfer Cymorth Cymru gan David Clubb, cyn iddo gynnal cyflwyniad a gweithdy ar newid…
Cyflymu cynaliadwyedd
Rydym yn falch iawn o gyhoeddi ein bod wedi llwyddo i sicrhau lle yn y garfan nesaf o gwmnïau…
Ein gwefan newydd
Rydym wedi diweddaru ein gwefan i'w gwneud yn fwy hygyrch, yn fwy cyfeillgar i breifatrwydd ac yn llai trwm…
Cymru o dan y dŵr?
Bydd Cymru 2050 yn lle gwahanol iawn. Mae ein cymdeithas, technoleg, diwylliant ac economi bob amser wedi newid dros…
Tâl Tagfeydd Caerdydd – Dull Cenedlaethau’r Dyfodol
Credwn y dylid gweithredu Tâl Tagfeydd – neu Barth Aer Glân – yng Nghaerdydd. Mae'n unol â'r Nodau Llesiant.
Cefnogi merched a menywod mewn gwyddoniaeth
Mae Afallen yn gwneud gwaith ymarferol i helpu i gefnogi merched a menywod i gyflawni eu dyheadau mewn STEM
Parc Cenedlaethol Trefol am Gymru.
Mae Afallen wedi bod yn dilyn datblygiad cysyniad National Park City gyda diddordeb. Rydyn ni am helpu i ddod…
Ein hymrwymiad amgylcheddol
Rydym yn hapus siapus i fod Lefel 2 gyda'r sistem Draig Werdd am yr amgylchedd
Gwneud bywoliaeth
Rydym wedi ymrwymo i'r Cyflog Byw, oherwydd ein bod yn sefydliadau sy'n seiliedig ar werthoedd sy'n gwerthfawrogi cynaliadwyedd
Llygredd plastig yng Nghymru
Mae David Clubb, Partner Afallen, yn siarad am llygredd plastig ar Radio Cymru
Symbolaeth yr M4 yng Nghymru
Gydag un trydar, fe wnaeth y Prif Weinidog Mark Drakeford bwyso ar obeithion rhai o gynrychiolwyr y diwydiant –…
Mae talent Cymru ym mhobman. Rydym eisiau’r gorau ohono
Credwn mai dim ond os gallwn fanteisio ar alluoedd ein holl bobl y gallwn gyflawni potensial gorau Cymru. Rydym…
Wedi brandio’n swyddogol
Gwelodd yr wythnos hon gam sylweddol arall yn esblygiad Afallen.
Argyfwng Hinsawdd Cymru
Argyfwng: e. Sefyllfa neu ddigwyddiad difrifol sy’n gofyn am weithredu ar unwaith. Hinsawdd: e. Yr amodau meteorolegol, gan gynnwys…

Llywio

Amdanom🤸‍♀️🧘‍♂️
Blog 🖋
Ein gwerthoedd 🙌
Gwasanaethau 🛎
Ymddiriedwch 🤝

Ymrwymo i gynaliadwyedd

Mae Afallen yn falch o gefnogi a hyrwyddo ffyrdd ffynhonnell agored, lleol, amgylcheddol a moesegol o wneud busnes. Mae’r ymrwymiad hwn yn ychwanegu gwerth i’n partneriaid, ein rhanddeiliaid a’r gymdeithas ehangach.

© Afallen LLP 2020 | Rhif cwmni OC424343 | Darlun efo ♥ yng 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 gan David Clubb

X