Ein gwasanaethau

Strategaeth

 • Datblygu strategaethau datblygu cynaliadwy hirdymor, cynlluniau busnes, strategaethau brandio a marchnata
 • Gweithio’n agos gyda byrddau ac uwch dimau rheoli i nodi eu hanghenion sefydliadol, eu gweledigaeth a’u nodau; cyfieithu i weithredu a chynlluniau gweithredu

Ymchwil, dadansoddi ac ymgysylltu â rhanddeiliaid

 • Sgiliau ymchwil lefel uchel ar ystod o bynciau
 • Mapio a chynrychiolaeth ofodol o ddata
 • Profiadol iawn mewn ymgysylltu â rhanddeiliaid, gweithdai a hwyluso dwyieithog

Hyfforddi

 • Darparu hyfforddiant a hyfforddiant dwyieithog
 • Mae’r pynciau’n cynnwys Llywodraethu’r Bwrdd, Amrywiaeth a Chynhwysiant, entrepreneuriaeth a ffyrdd ffynhonnell agored o weithio

Gwerthuso ac asesu

 • Gwerthuso prosiect
 • Mapio gwerth ac effaith cymdeithasol trwy wahanol safbwyntiau economaidd

Marchnata

 • Gweithio ar gyfathrebu mewnol i ddod ag unigolion a thimau, o sefydliadau mawr a bach, ar yr un daith gynaliadwyedd
 • Cefnogi a datblygu cynlluniau, sianeli a chynnwys cyfathrebu allanol