Am Afallen

  • Mae Afallen yn arwain ac yn cynghori unigolion, prosiectau, sefydliadau a chymunedau ar egwyddorion, strategaeth a chamau gweithredu datblygu cynaliadwy
  • Mae ein fframwaith cyflawni wedi’i adeiladu ar Ffyrdd o Weithio a Nodau Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol
  • Mae Afallen yn fuddsoddwr gweithredol yng Nghymru, gan ail-fuddsoddi 10% o’n helw mewn cynigion cyfranddaliadau cymunedol
  • Mae ein partneriaid yn rhoi 10% o’u helw i achosion da bob blwyddyn.

Ein gwerthoedd

Cadw arian a sgiliau yng Nghymru

Rydym yn buddsoddi mewn pobl a sefydliadau yng Nghymru, gan ailgylchu arian i gymunedau lleol ledled Cymru.

Yr Iaith Gymraeg

Rydym yn gweithio trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae ein polisi iaith Gymraeg yn ein hymrwymo i wneud cymaint â phosibl ar gyfer ein staff, rhanddeiliaid a chleientiaid i hwyluso’r defnydd o’r Gymraeg.

Cefnogi gwytnwch lleol

Rydym yn grymuso cymunedau a sefydliadau gyda’r sgiliau a’r wybodaeth i wneud mwy o bethau drostynt eu hunain.

Grymuso datrysiadau digidol agored

Rydym yn hyrwyddo datrysiadau a llwyfannau ffynhonnell agored, ac yn annog ac yn cefnogi eraill i’w defnyddio.