A heart drawn in condensation on a window

Nid ydym yn eich olrhain

Credwn fod gennych hawl i breifatrwydd ar-lein.

Nid ydym yn credu mewn cynaeafu data er mwyn cefnogi cyfalafiaeth wyliadwriaeth.

Dyna pam na ddaethoch o hyd i unrhyw god olrhain ar y wefan hon.

Mwynhewch ddefnyddio ein gwefan gan wybod ein bod wedi ymrwymo i’ch preifatrwydd.

Llywio

AmdanomπŸ€Έβ€β™€οΈπŸ§˜β€β™‚οΈ
Blog πŸ–‹
Ein gwerthoedd πŸ™Œ
Gwasanaethau πŸ›Ž

Ymrwymo i gynaliadwyedd

Mae Afallen yn falch o gefnogi a hyrwyddo ffyrdd ffynhonnell agored, lleol, amgylcheddol a moesegol o wneud busnes. Mae’r ymrwymiad hwn yn ychwanegu gwerth i’n partneriaid, ein rhanddeiliaid a’r gymdeithas ehangach.

Polisiau

Amgylcheddol πŸŒ±πŸ›
Caethwasiaeth fodern πŸ™…πŸ™‹
Nid ydym yn eich olrhain πŸ˜‡
Diogelu data πŸ”’