Diogelu data

Gallwch gysylltu â’n swyddog data yma.

Data a gasglwn

Rydyn ni’n casglu cyfeiriadau e-bost, rhifau ffôn a gwybodaeth cwmni am y bobl rydyn ni’n gweithio gyda nhw, neu am bobl rydyn ni’n meddwl fydd â diddordeb yn ein gwasanaethau. Rydym yn cael y wybodaeth hon yn unig o’r wybodaeth a ddarperir trwy gyswllt uniongyrchol (fel e-bost), neu o wefannau cyfryngau cymdeithasol fel LinkedIn neu Twitter.

Diddordeb cyfreithlon

Rydyn ni’n casglu cyfeiriadau e-bost, rhifau ffôn a gwybodaeth cwmni am y bobl rydyn ni’n gweithio gyda nhw, neu am bobl rydyn ni’n meddwl fydd â diddordeb yn ein gwasanaethau. Rydym yn cael y wybodaeth hon yn unig o’r wybodaeth a ddarperir trwy gyswllt uniongyrchol (fel e-bost), neu o wefannau cyfryngau cymdeithasol fel LinkedIn neu Twitter.

Gyda phwy rydyn ni’n rhannu’ch gwybodaeth

Nobody, either within or without the EU.

Sut rydyn ni’n storio’ch gwybodaeth

Rydym yn storio’ch gwybodaeth am system Rheoli Perthynas Cwsmer (CRM) gyda’i weinyddion yn yr Almaen. Os nad ydym wedi cysylltu â rhywun yn ystod y tair blynedd diwethaf, rydym yn dileu eu gwybodaeth.

Eich hawliau

Defnyddiwch y ddolen hon i gael rhestr gynhwysfawr o’ch hawliau mewn perthynas â’r data sydd gennym amdanoch chi.

Cwynion

I gwyno am y modd yr ymdriniwyd â’ch data, cysylltwch â’n swyddog data yma. Os na chewch foddhad â’ch cwyn, gofynnwch am arweiniad pellach gan ICO.

Dyddiad yr adolygiad diwethaf

1 Tachwedd 2021