Rydym wedi cofrestru efo ICO, rhif ZB275693. Gallwch gysylltu â’n swyddog data yma.

Data a gasglwn

Rydyn ni’n casglu e-bost / amddiffynfeydd e-bost, rhifau ffôn a gwybodaeth cwmni am y bobl rydyn ni’n gweithio gyda nhw, neu bobl rydyn ni’n meddwl fydd â diddordeb yn ein gwasanaethau. Rydym yn cael y wybodaeth hon yn unig o’r wybodaeth a ddarperir trwy gyswllt uniongyrchol (fel e-bost), neu o wefannau cyfryngau cymdeithasol fel LinkedIn neu Twitter.

Diddordeb cyfreithlon

Rydym yn prosesu data er budd cyflawni ein gwaith dan gontract ac i berfformio gweithgaredd marchnata.

Gallwch ofyn i chi gyrchu’r data sydd gennym amdanoch chi, neu ein bod ni’n tynnu’ch data personol, trwy gysylltu â’n swyddog data.

Gyda phwy rydyn ni’n rhannu’ch gwybodaeth

Neb, celloedd ai o integr neu heb yr UE.

Sut rydyn ni’n storio’ch gwybodaeth

Rydym yn storio’ch gwybodaeth am system Rheoli Perthynas Cwsmer (CRM) gyda’i weinyddion sydd wedi’u lleoli yn yr Almaen. Os nad ydym wedi cysylltu â rhywun yn ystod y tair blynedd diwethaf, byddwn yn dileu eu gwybodaeth.

Eich hawliau

Defnyddiwch y ddolen hon (Saesneg yn unig) i gael rhestr gynhwysfawr o’ch hawliau mewn perthynas â’r data sydd gennym arnoch chi.

Cwynion

I gwyno am y modd yr ymdriniwyd â’ch data, cysylltwch â’n swyddog data yma. Os na chewch foddhad â’ch cwyn, gofynnwch am arweiniad pellach gan ICO (Saesneg yn unig).

Dyddiad yr adolygiad diwethaf

1 Tachwedd 2021