Ein bobl

Dod â’r gorau o Gymru i’r byd

Ein Partneriaid

Photo of Mari Arthur

Mari Arthur

Mae Mari yn arbenigwr mewn cynaliadwyedd a chyfathrebu strategol. Yn flaenorol yn Gyfarwyddwr Cynnal Cymru am bum mlynedd, bu’n allweddol wrth ddatblygu ochr fasnachol y sefydliad drwy’r her o golli ei chyllid craidd gan Lywodraeth Cymru.

Mae ei phrofiad yn cynnwys rheoli dau fusnes cychwynnol llwyddiannus, ac mae ganddi brofiad sylweddol o’r Bwrdd gan gynnwys yn yr elusen Keep Wales Tidy, a CIC Warm Wales.

Head photo of David Clubb

David Clubb

David yw arbenigwr Afallen ar strategaeth ddigidol ac ynni adnewyddadwy, ar ôl datblygu’r ddwy set o sgiliau ochr yn ochr â gyrfa lwyddiannus a aeth ag ef o Sbaen i Ddenmarc, ac o dde-orllewin Lloegr i’r gogledd-ddwyrain.

Ei rôl flaenorol oedd fel Cyfarwyddwr y corff masnach ar gyfer ynni adnewyddadwy yng Nghymru, RenewableUK Cymru.
Ar hyn o bryd mae’n Ymddiriedolwr y Sefydliad Materion Cymreig, ac mae ganddo wybodaeth heb ei hail am sefydliadau aelodaeth.

Peter Trott

Daw Peter â set helaeth o sgiliau mewn llywodraethu, datblygu busnes ac entrepreneuriaeth.

Yn flaenorol yn uwch weithredwr yn y diwydiant telathrebu, mae bellach yn Gydymaith Sefydliad y Rheolwyr ac Aseswyr Amgylcheddol, ac yn ymroddedig i helpu sefydliadau i weithredu cynaliadwyedd, ac mae’n fentor ar gyfer busnesau newydd yng Nghymru, yn ogystal â Chadeirio Caerdydd a’r Fro. Swyddfa Cyngor ar Bopeth.

Llywio

Amdanom🤸‍♀️🧘‍♂️
Blog 🖋
Ein gwerthoedd 🙌
Gwasanaethau 🛎
Ymddiriedwch 🤝

Ymrwymo i gynaliadwyedd

Mae Afallen yn falch o gefnogi a hyrwyddo ffyrdd ffynhonnell agored, lleol, amgylcheddol a moesegol o wneud busnes. Mae’r ymrwymiad hwn yn ychwanegu gwerth i’n partneriaid, ein rhanddeiliaid a’r gymdeithas ehangach.

© Afallen LLP 2020 | Rhif cwmni OC424343 | Darlun efo ♥ yng 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 gan David Clubb

X