O Cymru. Dros Cymru.

Ni yw prif arbenigwyr datblygu cynaliadwy Cymru, gan helpu sefydliadau i nodi, sefydlu a chyflymu strategaethau cynaliadwyedd ar gyfer gwerth cymdeithasol, amgylcheddol, diwylliannol ac economaidd tryloyw, cynhwysol a hirdymor.

Mae gennym rwydwaith helaeth o gymdeithion sy’n byw ac yn gweithio ledled Cymru. Mae ein pedwar partner wedi cronni dros 60 mlynedd o brofiad mewn datblygu cynaliadwy, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol.

Mae Afallen yn arwain ac yn cynghori unigolion, prosiectau, sefydliadau a chymunedau ar egwyddorion, strategaeth a chamau gweithredu datblygu cynaliadwy. Mae holl waith Afallen wedi’i ategu gan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol, Ffyrdd o Weithio a Nodau.

Mae Afallen yn fuddsoddwr gweithredol yng Nghymru, gan ail-fuddsoddi 10% o’n helw mewn cynigion cyfranddaliadau cymunedol. Mae ein partneriaid hefyd yn rhoi 10% o’u helw i achosion da bob blwyddyn.

Nodau Cenedlaethau’r Dyfodol


Yn 2020 fe wnaethom roi 10% o’n helw net i


Yn 2019 fe wnaethom roi 10% o’n helw net i

Logo inkscape

Mae ein gwerthoedd yn cyd-fynd â’ch un chi.

Rydym yn gwmni sy’n seiliedig ar werthoedd. Pan fyddwch chi’n ymddiried ynom ni, rydych chi’n gwybod eich bod chi’n partneru â gweithwyr proffesiynol hynod brofiadol sy’n gwerthfawrogi cynaliadwyedd, natur a chymdeithas. Rydym yn bodoli i helpu i gadw mwy o gyfoeth a sgiliau yng Nghymru.


Cynaliadwyedd

Mae Cymru wedi datgan argyfwng natur a hinsawdd. Rydym yn falch o chwarae ein rhan yn ymateb Cymru.

Cydnerth

We work with our clients and empower them to undertake more of their own work in-house, saving them money and improving internal skills over the longer term.

Ei dalu ymlaen

Mae Afallen yn rhoi 10% o’n helw net i achosion da bob blwyddyn. Mae ein Partneriaid yn rhoi yn ôl i gymdeithas trwy gymryd rhan mewn achosion da yn uniongyrchol a thrwy gynrychiolaeth Bwrdd.

Ein pobl

Ein Partneriaid yw rhai o weithwyr proffesiynol mwyaf profiadol ac arloesol Cymru. Rydym yn cynnal y safonau uchaf mewn llywodraethu ac uniondeb, tra’n gwthio ffiniau meddwl ar gynaliadwyedd, technoleg a chymdeithas.