“Beth cymru yn ei wneud heddiw, bydd y byd yn ei wneud yfory”

Y Cenhedloedd Unedig

Mae Afallen yn helpu i ddod â’r dyfodol yn nes

Rydyn ni yma i gefnogi eich taith cynaliadwyedd.

Pob cam o’r ffordd.

Rydym yn dod â

blynyddoedd o brofiad

Helpu i wella

dangosyddion cynaliadwyedd i Gymru

Gan ddefnyddio’r

ffyrdd o weithio

Cefnogi cyflwyno

Nodau lles

Cyfryngau cymdeithasol

Ymrwymo i gynaliadwyedd

Mae Afallen yn falch o gefnogi a hyrwyddo ffyrdd ffynhonnell agored, lleol, amgylcheddol a moesegol o wneud busnes. Mae'r ymrwymiad hwn yn ychwanegu gwerth i'n partneriaid, ein rhanddeiliaid a'r gymdeithas ehangach.

Aros yn gysylltiedig

Ymunwch â'n rhestr bostio am ddiweddariadau ar ein gweithgaredd

Cymdeithasol

Twitter  LinkedIn  PixelFed mastodon YouTube  

Ffonia ni

Tel: +44 7516 314791