O Cymru. Dros Cymru.

Ni yw prif arbenigwyr datblygu cynaliadwy Cymru, gan helpu sefydliadau i nodi, sefydlu a chyflymu strategaethau cynaliadwyedd ar gyfer gwerth cymdeithasol, amgylcheddol, diwylliannol ac economaidd tryloyw, cynhwysol a hirdymor.

Mae gennym rwydwaith helaeth o gymdeithion sy’n byw ac yn gweithio ledled Cymru. Mae ein pedwar partner wedi cronni dros 60 mlynedd o brofiad mewn datblygu cynaliadwy, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol.

Nodau Cenedlaethau’r Dyfodol


Mae ein gwerthoedd yn cyd-fynd â’ch un chi.

Rydym yn gwmni sy’n seiliedig ar werthoedd. Pan fyddwch chi’n ymddiried ynom ni, rydych chi’n gwybod eich bod chi’n partneru â gweithwyr proffesiynol hynod brofiadol sy’n gwerthfawrogi cynaliadwyedd, natur a chymdeithas. Rydym yn bodoli i helpu i gadw mwy o gyfoeth a sgiliau yng Nghymru.


Ein pobl

Ein Partneriaid yw rhai o weithwyr proffesiynol mwyaf profiadol ac arloesol Cymru. Rydym yn cynnal y safonau uchaf mewn llywodraethu ac uniondeb, tra’n gwthio ffiniau meddwl ar gynaliadwyedd, technoleg a chymdeithas.


Cyfryngau cymdeithasol agored

[wp-rss-aggregator template=”test”]