Ein gwerthoedd

Rydyn ni ynddo yn y tymor hir, ac yr ydym ni ynddo yn dda.

Mae ein partneriaid yn ymrwymo i roi eu harbenigedd yn ôl trwy gefnogi gwaith sefydliadau cyhoeddus neu drydydd sector ar lefel Bwrdd.

Rydym yn ymrwymo 10% o’n helw i achosion dda, a’n nod yw cefnogi datblygu cynaliadwy yng Nghymru a thu hwnt.

Rydym yn cefnogi ac yn hyrwyddo’r ‘ffynhonnell agored’ a chymunedau Creative Commons.

Ymrwymo i gynaliadwyedd

Mae Afallen yn falch o gefnogi a hyrwyddo ffyrdd ffynhonnell agored, lleol, amgylcheddol a moesegol o wneud busnes. Mae'r ymrwymiad hwn yn ychwanegu gwerth i'n partneriaid, ein rhanddeiliaid a'r gymdeithas ehangach.

Aros yn gysylltiedig

Ymunwch â'n rhestr bostio am ddiweddariadau ar ein gweithgaredd

Cymdeithasol

Twitter  LinkedIn  PixelFed mastodon YouTube  

Ffonia ni

Tel: +44 7516 314791