Ein gwerthoedd

Pan fyddwch chi’n gwneud busnes gyda ni, gallwch chi ddibynnu ar ein gwerthoedd

A nature background with trees, ferns and small hills

𝗖𝗿𝗲𝗱𝘄𝗻 y gall busnes fod yn rym pwerus er daioni, a dylai ddangos gwerthoedd rhagorol ar draws pob maes gweithgaredd.

𝗥𝘆𝗱𝘆𝗺 𝘆𝗻 𝗱𝗲𝗮𝗹𝗹 bod cymdeithas yn gryfach pan fydd pawb yn cael eu galluogi, eu cefnogi a’u grymuso i gyrraedd eu potensial llawn.

𝗚𝘄𝘆𝗱𝗱𝗼𝗺 𝗳𝗼𝗱 gweithio mewn partneriaeth ag eraill yn y sector cyhoeddus, preifat a’r trydydd sector, yn cynhyrchu canlyniadau sy’n llawer mwy nag unrhyw un sector sy’n gweithio ar ei ben ei hun.

𝗥𝘆𝗱𝘆𝗺 𝘆𝗻 𝗵𝘆𝗿𝘄𝘆𝗱𝗱𝗼’𝗿 defnydd o Creative Commons ac atebion ffynhonnell agored lle bynnag y maent yn ffurfio dewis arall hyfyw neu uwchraddol yn lle cynhyrchion neu systemau perchnogol.

𝗥𝘆𝗱𝘆𝗺 𝘆𝗻 𝘆𝗺𝗿𝘄𝘆𝗺𝗼 10% o’n helw i achosion da, a’n nod yw cefnogi datblygu cynaliadwy yng Nghymru a thu hwnt.

Yn 2019 gwnaethom gyfrannu 10% o’n helw i:

The Inkscape logo

Yn 2020 gwnaethom gyfrannu 10% o’n helw i:

Llywio

Amdanom🤸‍♀️🧘‍♂️
Blog 🖋
Ein gwerthoedd 🙌
Gwasanaethau 🛎
Ymddiriedwch 🤝

Ymrwymo i gynaliadwyedd

Mae Afallen yn falch o gefnogi a hyrwyddo ffyrdd ffynhonnell agored, lleol, amgylcheddol a moesegol o wneud busnes. Mae’r ymrwymiad hwn yn ychwanegu gwerth i’n partneriaid, ein rhanddeiliaid a’r gymdeithas ehangach.

© Afallen LLP 2020 | Rhif cwmni OC424343 | Darlun efo ♥ yng 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 gan David Clubb

X