Gwneud bywoliaeth

gan David Clubb | Mehefin 22, 2019

Gwneud bywoliaeth

Ni ddylai fod yn rhyfedd, yn anarferol nac yn ddadleuol i fod am dalu cyflog gweddus i bobl. Ond gall trafodaethau am gyflog a’r gwerth y mae pobl yn ei roi i gwmni weithiau ymddangos yn dabŵ.

Mae Afallen yn sefydliad sy’n seiliedig ar werthoedd. Rydym yn gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn gwerthfawrogi’r ecosystem sy’n cefnogi’r myrdd o bethau sy’n digwydd ynddo. Ac rydym yn gwerthfawrogi’r bobl yr ydym yn gweithio gyda nhw yn fawr.

Dyna pam ein bod wedi penderfynu ymrwymo i’r cynllun Cyflog Byw. Mae hyn yn arwydd o’n bwriad i sefyll gyda’r bobl yr ydym yn eu contractio i weithio gyda ni; y byddwn yn eu talu gydag o leiaf y Cyflog Byw; a’n bod yn sefyll am gyfrifoldeb cymdeithasol. Rydym mewn cwmni da – mae 119 o sefydliadau eraill yng Nghymru sydd wedi ymuno â’r cynllun.

Mae’r ymchwil yn dangos bod busnesau sy’n ymuno â’r cynllun yn elwa. Mae rhan o hyn yn ddiau yn ôl enw da – rhywbeth sy’n bwysig iawn i fusnes newydd fel ein busnes ni. Ond mae rhai o’r manteision yn cronni trwy berthynas gryfach â staff (nid eto yn ein hachos ni) na’r gadwyn gyflenwi ehangach.

Yn debyg i lawer o gyflogwyr eraill, ein prif gymhellion dros gofrestru yw alinio â’n gwerthoedd, ein hymrwymiad i gyfrifoldeb cymdeithasol ac enw da gwell.

Os yw ein gwerthoedd yn cyd-fynd â’ch gwerthoedd chi, cysylltwch â ni – rydym wrth ein bodd yn gweithio gyda sefydliadau o’r un anian i ddatrys problemau heriol sy’n ychwanegu gwerth ac ystyr i bobl a chymunedau Cymru a thu hwnt.

Gallwch weld ein holl achrediadau yma.

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ymrwymo i gynaliadwyedd

Mae Afallen yn falch o gefnogi a hyrwyddo ffyrdd ffynhonnell agored, lleol, amgylcheddol a moesegol o wneud busnes. Mae'r ymrwymiad hwn yn ychwanegu gwerth i'n partneriaid, ein rhanddeiliaid a'r gymdeithas ehangach.

Aros yn gysylltiedig

Ymunwch â'n rhestr bostio am ddiweddariadau ar ein gweithgaredd

Cymdeithasol

Twitter  LinkedIn  PixelFed mastodon YouTube  

Ffonia ni

Tel: +44 7516 314791