A stylised office scene with two women and two men around a table, presentation on the wall behind them

Gwneud bywoliaeth

Rydym wedi ymrwymo i’r Cyflog Byw, oherwydd ein bod yn sefydliadau sy’n seiliedig ar werthoedd sy’n gwerthfawrogi cynaliadwyedd

Gwneud bywoliaeth

Ni ddylai fod yn rhyfedd, yn anarferol nac yn ddadleuol i fod am dalu cyflog gweddus i bobl. Ond gall trafodaethau am gyflog a’r gwerth y mae pobl yn ei roi i gwmni weithiau ymddangos yn dabŵ.

Mae Afallen yn sefydliad sy’n seiliedig ar werthoedd. Rydym yn gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn gwerthfawrogi’r ecosystem sy’n cefnogi’r myrdd o bethau sy’n digwydd ynddo. Ac rydym yn gwerthfawrogi’r bobl yr ydym yn gweithio gyda nhw yn fawr.

Dyna pam ein bod wedi penderfynu ymrwymo i’r cynllun Cyflog Byw. Mae hyn yn arwydd o’n bwriad i sefyll gyda’r bobl yr ydym yn eu contractio i weithio gyda ni; y byddwn yn eu talu gydag o leiaf y Cyflog Byw; a’n bod yn sefyll am gyfrifoldeb cymdeithasol. Rydym mewn cwmni da – mae 119 o sefydliadau eraill yng Nghymru sydd wedi ymuno â’r cynllun.

Mae’r ymchwil yn dangos bod busnesau sy’n ymuno â’r cynllun yn elwa. Mae rhan o hyn yn ddiau yn ôl enw da – rhywbeth sy’n bwysig iawn i fusnes newydd fel ein busnes ni. Ond mae rhai o’r manteision yn cronni trwy berthynas gryfach â staff (nid eto yn ein hachos ni) na’r gadwyn gyflenwi ehangach.

Yn debyg i lawer o gyflogwyr eraill, ein prif gymhellion dros gofrestru yw alinio â’n gwerthoedd, ein hymrwymiad i gyfrifoldeb cymdeithasol ac enw da gwell.

Os yw ein gwerthoedd yn cyd-fynd â’ch gwerthoedd chi, cysylltwch â ni – rydym wrth ein bodd yn gweithio gyda sefydliadau o’r un anian i ddatrys problemau heriol sy’n ychwanegu gwerth ac ystyr i bobl a chymunedau Cymru a thu hwnt.

Gallwch weld ein holl achrediadau isod.

Leave a Reply

X