Category: Llifogydd

  • Cefnogi’r rhai sy’n agored i niwed: Her 2050

    Cefnogi’r rhai sy’n agored i niwed: Her 2050

    Ysgrifennwyd y blogbost hwn ar gyfer Cymorth Cymru gan David Clubb, cyn iddo gynnal cyflwyniad a gweithdy ar newid yn yr hinsawdd yn eu cynhadledd flynyddol ar Fawrth 26, 2020. Beth am hyn ar gyfer eironi; y rhai sydd wedi cyfrannu leiaf at newid yn yr hinsawdd, sy’n dioddef fwyaf (1). Mae hyn yr un…

  • Cymru o dan y dŵr?

    Cymru o dan y dŵr?

    Bydd Cymru 2050 yn lle gwahanol iawn. Mae ein cymdeithas, technoleg, diwylliant ac economi bob amser wedi newid dros amserlenni cenhedlaeth, felly nid oes unrhyw beth yn ei hanfod yn wreiddiol nac yn graff yn fy natganiad agoriadol. Fodd bynnag, bydd y newidiadau sydd i ddod yn amlwg yn wahanol i’r rhai a brofwyd gan…