Tag: Electric vehicles

  • Norwy ar y blaen ar gerbydau trydan

    Norwy ar y blaen ar gerbydau trydan

    Mae Asiantaeth yr Amgylchedd Ewropeaidd wedi diweddaru ei data ar nifer y cerbydau trydan newydd a brynwyd yn Ewrop. Pan gaiff ei ddadansoddi fel cyfran o gyfanswm y ceir, Norwy yw’r arweinydd y tu allan ac allan. Mae’r DU yn chwaraewr canol y tabl, ond mae hyn yn cuddio amrywiadau mawr iawn yn ôl gwlad.…