Tag: Trafnidiaeth

  • Rydym am i chi gael ein taenlen effaith trafnidiaeth!

    Rydym am i chi gael ein taenlen effaith trafnidiaeth!

    Rydym wedi bod yn monitro ein heffaith trafnidiaeth yn Afallen ers ychydig dros flwyddyn bellach, fel rhan o’n hasesiad yn erbyn Seren EMS. Mae ein data yn amherffaith; mae’n dibynnu ar unigolion yn llenwi eu teithiau unigol a wneir, ac mae gan bob un ohonom flaenoriaethau dybryd. Ond – mae’n ddechrau, ac mae’n rhoi syniad…

  • Symbolaeth yr M4 yng Nghymru

    Symbolaeth yr M4 yng Nghymru

    Gydag un trydar, fe wnaeth y Prif Weinidog Mark Drakeford bwyso ar obeithion rhai o gynrychiolwyr y diwydiant – ac ar yr un pryd cododd ddyheadau, gwerthoedd a chymwysterau amgylcheddol Cymru.