Category: Cymraeg

  • Asesu’r anniriaethol; heriau cyfochrog wrth werthuso diwylliant a natur

    Asesu’r anniriaethol; heriau cyfochrog wrth werthuso diwylliant a natur

    Ysgrifennwyd yr erthygl hon gan Bartner Afallen, David Clubb, ac fe’i cyhoeddwyd gyntaf ym mis Chwefror 2023 gan Gomisiwn Dylunio Cymru, yn eu cyhoeddiad pen-blwydd yn 20 oed. Mae gan ddiwylliant le sydd wedi’i ddiffinio’n unigryw yn statud Cymru, sy’n cael ei ddiffinio fel un o’r Nodau Llesiant yn Neddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol [1]: Cymru…