Ein gwaith

Wediโ€™i sefydlu yn 2018, mae gan Afallen arbenigedd a phrofiad ar draws ystod eang o sectorau:

  • Ynni
  • Tai
  • Trafnidiaeth
  • Dลตr
  • Telathrebu
  • Datgarboneiddio sefydliadol
  • Adferiad natur
  • Economi cylchol
  • Gwerthuso prosiect
  • gyda chleientiaid o’r sectorau cyhoeddus, preifat a’r trydydd sector.

Rydym hefyd yn partneru รข sefydliadau eraill i gyflawni prosiectau datblygu ynni adnewyddadwy ar raddfa fawr, a mentrau cynaliadwyedd Cymru gyfan.